Nem volt határozatképes az alkuratóriumi ülés?

Illyés Közalapítvány

2004. január 30., 09:00 , 159. szám

Ha hihetünk az Illyés Közalapítvány (IKA) Ukrajnai Alkuratóriuma legutóbbi beregszászi üléséről a testület tagjainak megküldött jegyzőkönyvnek, a testület nem volt határozatképes.

Mint ismeretes, az alku­ra­tó­rium őszi alakuló ülését követően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, valamint a KMKSZ Ifjúsági Szervezete az IKA képviselőinek az alkuratórium megalakításába való beavatkozása miatt a demokratikus állapotok helyreállításáig felfüggesztették tagságukat, miáltal a tíztagúra duzzasztott testületnek jelenleg csupán hat UMDSZ-es tagja van.

A legutóbbi, január 17-i ülésen, az alkuratórium tagjainak e-mailen megküldött jegyzőkönyv szerint, az IKA budapesti képviselőin kívül jelen volt Ambrus Pál elnök, Zubánics László titkár, Kő­szeghy Elemér, Kincs Gábor, Horváth Sándor (a MÉKK képviseletében, nem szavazati joggal – a dokumentum megfogalmazása szerint), Tóth Antal (az LMKSZ képviseletében, nem szavazati joggal), valamint a történelmi egyházak képviseletében Horkay László püspök, Demkó Ferenc és Bárdos István. Miután a történelmi egyházak képviselői egy tavaly őszi döntés nyomán immár nem teljes jogú tagjai az alkuratóriumnak, az ülésen csupán a testület négy szavazati joggal rendelkező tagja vett részt.

A jegyzőkönyv tanúsága szerint egy kivételével az ülésen megvitatott valamennyi kérdésben született határozatot a testület két tartózkodás mellett egyhangúlag fogadta el. A jelek szerint tehát jelenleg két szavazat is elégséges ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság anyaor­­­szági támogatásáról dönteni hivatott, eredetileg tíztagú alku­ra­tó­rium döntést hozzon. Elképzelhető persze, hogy a szavazáskor rendre tartózkodó két személy a MÉKK és az LMKSZ szavazati joggal nem rendelkező képviselői voltak. Ebben az esetben viszont érthetetlen, a jegyzőkönyv miért jegyzi őket szavazati joggal nem rendelkezőkként.

Amint azt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnél lapunknak elmondták, az IKA működésének szabályszerűségét részükről megítélni lehetetlen, hiszen nem ismert, módosított-e korábban a testület saját működési szabályzatán vagy sem. Annyi azonban bizonyos, hogy a jelenlegi eljárás, amikor mindössze két – vagy esetleg négy – szavazattal lehet dönteni a kárpátaljai magyarság jövőjét meghatározó kérdésekben, nem felel meg sem a demokratikus döntéshozatal bevett elveinek, sem az alku­ratórium hagyományainak. A KMKSZ-nél emlékeztettek arra, hogy erőszakos átalakítását megelőzően az alkuratórium különös súlyt fektetett arra, hogy döntéseit lehetőség szerint minden esetben konszenzussal hozza meg, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a jelenlegi helyzetért a felelősség teljes egészében az IKA központi kuratóriumát terheli.

ntk