„A mai fiatalok feladata a korsze­rű, európai országok létrehozása”

Katona Tamás Munkácson

2004. március 19., 01:00 , 166. szám
Katona Tamás és a szervezők egyik csoportja

A Munkácsi Magyar Egylet meghívására Katona Tamás történész Izgalmas történelem címmel az 1848. március 15-i eseményekről tartott előadást szombaton Munkácson. A szervezőket dicséri, hogy az általuk elindított előadás-sorozat kapcsán immár harmadszor telt meg hallgatósággal a városi kultúrház.

Katona Tamás, az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc korszakának egyik legelismertebb anyaországi kutatója kvázi helyszíni tudósítóként tárta közönsége elé a forradalom eseményeit. Érzékletes beszámolójának része volt a híres tizenkét pontot megfogalmazó „pesti ifjak” jellemzése, a korabeli társadalmi-politikai viszonyok vázolása.

„A mai fiataloknak semmivel nem kisebb a feladatuk és a felelősségük, mint 1848–49 fiataljainak volt. Mi ez? Mindazokat az országokat, amelyekben élünk – a közénk rajzolt államhatároktól függetlenül – át kell alakítani korszerű, európai és kiváltságokat nem ismerő polgári országokká. Egyszer tessék már ezt úgy megcsinálni, hogy a következő nemzedéknek ne kelljen megint ugyanazt kivívni” – kérte végszóként a történész-politikus, aki a legutóbbi „forradalmi korszakban”, a nyolcvanas–kilencvenes évek fordulóján, maga is tevékeny részese volt a független Magyarország megteremtésének.

Katona Tamás, az Antall-kormány külügyi államtitkára, egykori varsói nagykövet, a Budapesten működő Kárpátaljai Szövetség elnöke az előadást követően lapunknak nyilatkozva elmondta: „Remélem, a budapesti Kárpátaljai Szövetségnek tavaly megválasztott új elnöksége is jó munkát fog végezni, hisz tennivaló egyre több van. Szeretném, ha minél több olyan kezdeményezés születne Kárpátalján, melyet a kárpátaljai magyarság egésze támogatni tud. E nélkül semmire sem lehet jutni. A határ, amit közénk hajdan vontak, most még meg is acélosodik. A kárpátaljai magyar közösség joggal igényel támogatást az anyaországtól, mely azt kötelességének is kell, hogy tekintse”.

B. Zs.