Krisztus feltámadott!

2004. április 9., 02:00 , 169. szám

„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (I. Kor. 15:57)

Látszólag a halál hatalmasabb, mégis az Élet diadalmaskodik végül a mi Urunk Jézus Krisztus által. Krisztus nemcsak a halált, hanem a bűnt is legyőzte. Milyen rossz lenne, ha a halálunk után örökké bűnös testben kellene élnünk. Ő azonban megmosott minket bűneinkből, és királyokká és papokká tett az Ő országában. Jézus Krisztus által győzelmet aratsz a testi vágyak, a tehetetlenség és a többi bűn felett, amely lelki halottá tett eddig. Általa tudsz megbocsátani ellenségeidnek, elfordulni a mulandó földi dolgoktól az örökkévaló, a mennyei dolgok felé. Nem érzed magadat jobb embernek, mégis igazként mehetsz Istenhez, mert békességed van a Jézus vére által.

Az első Húsvét nem okozott minden embernek örömöt. A sírt őriző katonák leestek a földre és félelmükben olyanok voltak, mint a holtak. Az asszonyok viszont félelemmel és nagy örömmel vitték a hírt, amit az angyaltól hallottak: Jézus nincs a sírban, mert feltámadott. Örvendeztek a tanítványok is, amikor látták az Urat. Az Úr azt adta nekik, amire legnagyobb szükségük volt: az Istennek békességét, mely minden értelmet felülhalad.

Jó keresztyénnek lenni. Boldogságon és boldogtalanságon, gazdagságon és szegénységen, termékeny és terméketlen esztendőkön, jó egészségen és betegségen úgy haladhatunk át, hogy tudjuk: a mi Megváltónk él, és utoljára porunk fölött megáll.

Áldott Húsvétot kívánok minden testvéremnek, és köszöntöm kedves olvasóinkat a Feltámadott Jézus Krisztus szavaival: „Békesség néktek!”

Horkay László református püspök