Hogy meggyökeresedjék az örök tisztelet

Gyalogos emléktúra az elhurcoltak tiszteletére

2004. április 16., 10:00 , 170. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XV. jubileumi közgyűlésén Sóbányi Imre, a szövetség aknaszlatinai alapszervezetének elnöke javasolta, a KMKSZ novemberben szervezzen gyalogos emléktúrát a 60 évvel ezelőtt sztálini lágerekbe hurcolt magyar férfiak tiszteletére.

Aknaszlatinán 690 életerős férfi jelentkezett, mondhatni önként, a háborús károk helyreállítása címén az 1944 őszén meghirdetett háromnapos "malenykij robotra". Az embereket az első nap Rahó felé irányították a Keleti-Kárpátok-béli közutak, alagutak és vasutak javítására. A Rahón töltött éjszaka után azonban visszafordították őket, s immár Szolyva lett az erőltetett gyalogmenet úti célja. Ettől kezdve fogolyként bántak a szlatinai magyar férfiakkal, ahogy az időközben Nagybocskón, Técsőn, Huszton egybegyűjtöttekkel is. A háromnapos munka a felső-Tisza-vidékieknek így többnapos gyaloglással kezdődött, ami azonban csak "ízelítő" volt a lágerbe hurcoltak későbbi megpróbáltatásaihoz képest. A szlatinaiak közül Szolyváig ketten haltak bele az embertelen és kegyetlen bánásmódba.

– Az aknaszlatinai alapszervezet idén novemberben egy Szlatina–Rahó–Szolyva gyalogtúrát szervez (összesen 240 km) a meghurcolt családtagok, rokonok, falubeliek emlékére – mondta el Sóbányi Imre. – Tőlünk hét keménykötésű fiatalember – minden száz elhurcolt után egy fő – tenné meg ezt az utat, nagyjából olyan feltételekkel, ahogy azt hatvan éve megélték elődeink. Szeretnénk, ha minél több kárpátaljai magyar település csatlakozna a kezdeményezéshez. Célunk, hogy a ma élő magyar ifjúság is megtapasztalja, átélje azt az áldozatot, amit értük hoztak nagyapáik, dédapáik, és meggyökeresedjen bennük a mártír elődeinket joggal megillető örök tisztelet. A KMKSZ vezetőivel előzetesen abban állapodtunk meg, hogy október végén hirdetjük meg a pontos dátumot, amikor az emléktúrák résztvevői találkoznak a Szolyvai Emlékparkban.

pzs