A kedvezmény csak nyűg?

Hónapokig kell várni a pedagógusigazolványra

2004. április 16., 10:00 , 170. szám

Az utóbbi időben több pedagógus jelezte: nem tudja meghosszabbíttatni anyaországi pedagógusigazolványát, melyre a kedvezménytörvény értelmében jogosult, s az idén meghirdetett szakkönyvvásárlási kedvezmény igénylése is problémákba ütközik. Az érintettek elmondták: az igazolvány-érvényesítés hónapokig tart, míg a januártól igényelhető könyvtámogatásról egyrészt hetekig nem lehetett hallani, másrészt, az információs irodákban nemegyszer hiányoztak az igényléshez szükséges nyomtatvány-minták.

A pedagógusigazolvány érvényességének meghosszabbítása iránti igénylést elvben a határon túli információs irodákban lehet beadni. Január folyamán azonban ezek az irodák Kárpátalján a lebonyolítóváltás miatt nem működtek, februárban pedig, bár megkezdték a munkát, a pedagógusigazolványok meghosszabbításával még nem foglalkoztak.

A kárpátaljai tanítók, tanárok egy része mindenekelőtt azért szerette volna mielőbb érvényesíttetni pedagógusigazolványát, mert annak meglétéhez kötött az Oktatási Minisztérium által meghirdetett magyarországi szakmai továbbképzésekre való jelentkezés. A jelentkezési határidő március 15-én lejárt...

Magyarországon a pedagógusigazolvány/oktatói kártya kiállításával-hosszabbításával az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) foglalkozik. Megkeresésünkre az OKÉV illetékese, főigazgatói utasításra hivatkozva, azt a "tájékoztatást" adta, hogy "az OKÉV nem nyilatkozik a határon túli médiának" (mintha nem is a határon túli magyarságra vonatkozna a kérdés...), a szükséges információkért forduljunk a helyi központi információs irodához.

Mint azután megtudtuk, a helyi információs irodák által átvett igényléseket az új ungvári központi iroda gyűjti össze. Innen elektronikus úton kerülnek az adatok a budapesti OKÉV-hez, ahol az ügyintézők néhány napon belül elbírálják a kérelmeket. Ezt követően már a nyíregyházi közigazgatási hivatalban érvényesítik az igazolványt, azaz ragasztják rá az érvényességét igazoló matricát. Aki nem tud személyesen felutazni Nyíregyházára, meghatalmazás útján az ungvári magyar külképviseletre is kérheti igazolványát, ahonnan az visszakerül a helyi információs irodákhoz.

A rendszer kezdetben, 2002-ben még valóban akadozva működött, elsősorban a magyarországi intéző lassúsága miatt. 2003 második felére azonban gyakorlatilag 4-5 hét alatt kézhez lehetett kapni az újonnan igényelt vagy hosszabbított pedagógus-, illetve diákigazolványt.

A mostani gyakorlat azonban nem követi a már bejáratott mechanizmust. Az egyik beregszászi tanár februárban többször kérte a helyi információs irodában pedagógusigazolványa hosszabbítását. Az iroda azonban vagy "nem foglalkozott" az ügyintézéssel, vagy nem szolgált a szükséges adatvédelmi nyilatkozattal.

"Márciusban végül sikerült leadnom az igénylést, és úgy informáltak, hogy 1,5-2 hónap múlva érdeklődhetek az érvényesítő matrica iránt. Ez nagyon felháborított, ezért április 5-én felhívtam a budapesti OKÉV-irodát, hogy elbírálták-e már a kérelmemet. Azt a választ kaptam, hogy még meg sem kapták! A beregszászi információs irodában azzal magyarázták a késlekedést, hogy egyrészt elmulasztottam kitölteni a meghatalmazást, melynek alapján a kész igazolványt Kárpátaljára hozhatnák, pedig saját átvételre kértem a matricát, másrészt azt mondták, hogy ők csak egy bizonyos számú kérelem esetén továbbítják az igényléseket Ungvárra, a központi információs irodába. Így már érthető, miért tart hónapokig az ügyintézés!" – panaszolta lapunknak az érintett.

Ezek után már csak az a kérdés, miért ragaszkodik a lebonyolító ahhoz, hogy személyesen nyújtsa át a pedagógusigazolványt tulajdonosának, ha ezzel csak tovább nyújtja az amúgy is hosszú ügyintézési időt...

A pedagógusigazolvány/oktatói kártya a januártól igényelhető 14 000 forint értékű szakkönyvvásárlási kedvezmény igénybevételéhez is szükséges. Erről a korábbi Kárpátaljai Központi Információs Iroda még tavaly decemberben közreadott egy tájékoztatót ( Kárpátalja, 2003. december 19-i szám), illetve lapunk március 19-i száma is részletesen foglalkozott a kérdéssel. Ennek értelmében a támogatás igénybevételének feltétele a magyar igazolvány és a pedagógusigazolvány megléte, valamint egy adatvédelmi nyilatkozat megküldése az OKÉV-hez. Az új információs irodákban azonban február–március folyamán nem volt adatvédelmi nyilatkozat, illetve meghatalmazás-minta (erre azoknak van szüksége, akik vállalják a sajátjukon kívül további egy vagy két pedagógus könyvtámogatásának átvételét Budapesten vagy Szegeden). Akinek tehát volt érvényes pedagógusigazolványa, az sem tudott eddig adatvédelmi nyilatkozatot küldeni Budapestre, és élni a kedvezménytörvény nyújtotta könyvtámogatással.

"Március 17-én minden körzeti iroda megkapta az adatvédelmi nyilatkozatot és a könyvátvételre vonatkozó meghatalmazás mintapéldányát, a szükséges információkat" – áll az Ungvári Központi Információs Iroda lapunk érdeklődésére megküldött tájékoztatójában. Ugyanitt olvasható, hogy "eddigi tapasztalataink szerint a pedagógusok eléggé passzívan viszonyultak a szakirodalom-vásárlási kedvezmény igényléséhez", és hogy eddig "közel húsz adatvédelmi nyilatkozat került kiadásra az információs irodákban". Ez valóban nem sok, oka azonban nem feltétlenül a pedagógusok "passzivitásában" keresendő...

"Március 23-án kértem adatvédelmi nyilatkozatot a beregszászi információs irodában. Ekkor úgy tájékoztattak, hogy az iroda nem foglalkozik és nem is fog foglalkozni a szakkönyvtámogatással. Végül a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi irodájában jutottam hozzá a nyomtatványhoz" – meséli egy beregszászi tanár.

A KMPSZ-hez több megkeresés érkezett a támogatás igénybevételéhez hiányzó nyilatkozatminta ügyében. Az elnökség ezért úgy döntött, a Szövetség minden iskolát levélben informál a támogatással kapcsolatos tudnivalókról, és a szükséges okmánymintákat is eljuttatja a tanintézményekhez. Értesülésünk szerint a leveleket március végén postázták. "A KMPSZ "önszorgalomból" vállalta ezt a munkát, elsősorban azért, hogy minél több pedagógus hozzájusson a könyvtámogatáshoz" – mondta el kérdésünkre Berki Károly irodavezető.

Egyelőre úgy tűnik tehát, bár még van kedvezménytörvény, az elvben a végrehajtásának elősegítésére hivatott irodáknak csak felesleges nyűgöt jelent.

Popovics Zsuzsanna

Elfekvő igazolványok

Az Ungvári Központi Információs Iroda adatai szerint Kárpátalján múlt év végéig 1701 pedagógusigazolvány került kiadásra; 2004-ben március 1-jéig 43 fő igényelt igazolványt/ kérte meglévő igazolványa érvényességének hosszabbítását.

A nyíregyházi közigazgatási hivatal 2002-től mostanáig összesen kb. 600 ukrán állampolgárságú pedagógus által igényelt igazolványt adott ki. A 2003-2004-es tanévre érvényesített pedagógusigazolványok száma nem haladja meg a 200-at(!).

Jelenleg közel 550 kész pedagógusigazolvány van Nyíregyházán, amit személyesen vagy meghatalmazott révén vehetnek át az érintettek. (Az elkészült kártyákra, átvehető matricákra vonatkozóan a 42/594-237-es, illetve 42/594-236-os nyíregyházi telefonszámokon lehet érdeklődni).