Oktatási-nevelési támogatás: Egyhetes késéssel indult a pályáztatás

Érkezünk-e benyújtani a pályázatokat?

2004. április 16., 10:00 , 170. szám

Kárpátalján elvben április 5-től lehet pályázni a 2003-2004-es tanévre meghirdetett oktatási-nevelési, tankönyv- és taneszköz-, illetve hallgatói támogatásra. A mostani pályázat sajátossága, hogy egy gyermek után is igényelhető a 20 ezer forintos nevelési támogatás, az óvodások viszont kiszorultak a támogatottak köréből.

A módosított kedvezménytörvény értelmében az oktatási-nevelési támogatás ez évtől egy gyermek után is igényelhető, csalódást okozott viszont, hogy a pályázók köre összességében szűkült, miután arra csak az általános- vagy középiskolás tanulók jogosultak. Mint emlékezetes, 2002-ben a pályázat még mindazon gyermekekre vonatkozott, akik az életkoruknak megfelelő ukrajnai oktatási-nevelési intézménybe jártak, és abban magyar nyelven tanultak, illetve akik ilyen hiányában "egyéb, nem intézményesített rendszerben" részesültek magyar nyelvű oktatásban. Ebbe a körbe akkor többek között beletartoztak az óvodások is...

A pályáztatás egyébként döcögve indul. A lebonyolítással megbízott Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa (KAMOT) Jótékonysági Szervezet beregszászi irodájának telefonszáma például tévesen jelent meg a pályázati kiírásban, de az elmúlt héten itt még nem is lehetett információhoz jutni. (A helyes telefonszám: 8-241-2-27-12). A korábbi beregszászi KAMOT-irodán a pályázat meghirdetése után, április 5-6-án is csak azzal nyugtatták a szülőket, hogy "legyenek türelemmel", szerdán (április 7.) informálják a pályázati űrlapok kitöltését, begyűjtését végző helyi adatbiztosokat.

A végrehajtást illetően ezen kívül is sok még a bizonytalanság. A beregszászi tájékoztatón például május 15-ét, Ungváron viszont április 30-át nevezték meg a pályázatok végső leadási határidejeként. Ha az utóbbi határidő a valós, akkor az eleve szűkös pályázati időszak tovább rövidül.

Ugyancsak hátráltatja a pályáztatást, hogy az érdemi munkához gyakorlatilag csak e hét elején láthattak hozzá az adatbiztosok, és a pályázati űrlapok formanyomtatványát is csak e hét keddjére ígérték az alapítvány illetékesei. Az adatbiztosok a múlt héten fejenként csupán 10-10 űrlapot kaptak a "kezdéshez".

A tájékoztatókon elhangzott: befejeződött a 2002. évi pályázatok kifizetése. Kárpátalján 8225 pályázó vett részt a januárban meghirdetett adatpótlásban és részesült támogatásban. Közel 5000-en kárpátaljai bankban, mintegy 3300-an magyarországi banki csekken kapták meg a támogatási összeget. Elhangzott, a ki nem fizetett támogatásoknál az volt a probléma, hogy a 2002 folyamán pályázók az IKA új kuratóriumának üléséig (2003. július 17.) nem pótolták az időközben elkészült magyar igazolványuk hiányzó sorszámát, így elestek a számukra korábban megítélt támogatástól.

2002-ben több mint 9 ezren pályáztak a kedvezménytörvény által biztosított támogatásra. A lebonyolító szervezet felmérése szerint Kárpátalján jelenleg több mint 21 ezer magyar tanuló jár általános vagy középiskolába, valamint gimnáziumba/líceumba. Mivel ezúttal egy gyermek után is jár a támogatás, továbbá a közel ezer magyarul tanuló főiskolai/egyetemi diák is igényelhet hallgatói támogatást, idén akár meg is háromszorozódhat a pályázók száma.

A gyakorlott adatbiztosok az április 7-i eligazításon számos olyan problémás esetet vetettek fel, amikor nem egyértelmű az eljárási rend. Például: jár-e a támogatás azon tanulók után, akik középiskolai tanulmányaikat esti tagozatosként végzik; ha a tanuló lakóhelyén magyar általános iskolát végzett, de magyar középiskola híján most ukrán tanintézménybe jár; ha a gyermek ukrán tannyelvű iskolába jár ugyan (egy olyan városban, ahol egyébként van magyar iskola), de heti egy-két órában részt vesz fakultatív magyar oktatásban is?

Számos kérdés fogalmazódik meg a pályázni kívánók részéről is. Pl. milyen igazolás szükséges, ha a gyerek (pl. testi, szellemi fogyatékos) önhibáján kívül nem jár magyar iskolába? Mi a teendő, ha az egyazon háztartásban nevelkedő gyermekeknek és/vagy a pályázó szülőnek különbözik a vezetékneve (válás–újraházasodás, özvegység–újraházasodás stb.)? Ezekre a kérdésekre mindezidáig nem kaptunk választ az illetékesektől.

A legfontosabb kérdés azonban jelenleg az, érkeznek-e az érintett szülők benyújtani pályázataikat a május 15-ig (vagy április 30-ig) hátralévő néhány napban?

-nagy-