Szűz Mária példája

Görög katolikus búcsú Beregszászban

2004. április 16., 10:00 , 170. szám

Április 7-én méltatta a görög katolikus egyház Szűz Mária örömhírvételének ünnepét. Ezen a napon tartotta templomának búcsúnapját a Beregszászi Görög Katolikus Egyházközség is. Ez alkalomból számos környező település parochusa és zarándokok tömege ünnepelt együtt a beregszásziakkal.

A búcsú utrennyével vette kezdetét, az ünnepi szentbeszédet Tarasz Lovszka atya, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye általános helynöke, az Ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadémia rektora mondta. Mint hangsúlyozta: "Egyházunk egyik legnagyobb ünnepét, az örömhírvételt méltatjuk, amikor Mária igent mondott az Isten akaratára. Ez az ünnep példaként állítja elénk az istenszülő Szűz Máriát, aki kimondta: legyen nekem a Te akaratod szerint. Nekünk is hozzá hasonlóan kell cselekednünk, és akkor eltörpülnek a minket körülvevő gondok, bajok, problémák, és biztos úton haladhatunk Isten országa felé."

Az ünnepi liturgia körmenettel és miroválással ért véget.

-lia-