Megújult a református templom

2004. május 7., 10:00 , 173. szám

Hálaadó istentiszteletet tartott a mátyfalvai református gyülekezet május első vasárnapján templomuk megújulása alkalmából, melyen jelen volt Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Seres János, Máramaros–Ugocsa egyházmegye esperese, továbbá számos református gyülekezet lelkipásztora és küldöttsége.

Horkay László püspök ünnepi igehirdetésében kiemelte: meglehet, lélekszámát tekintve kicsiny a mátyfalvai gyülekezet, de mindig helytállt, amikor arra szükség volt. "Kedvesebb az Istennek egy megtöltött kicsiny templom, mint egy üresen tátongó nagy. Azt kívánom, hogy megújult templomotokban mindig legyenek telve a padok, amiért hálával és dicsőséggel gondoljatok a mindenható Istenre" – mondta a püspök.

A vendéglelkészek köszöntőit követően Homoki Gábor helyi református lelkipásztor szólt a templomfelújítás eredményéről. "A 2003 januárjában megkezdett felújítási munkálatok során megújult a szószék és a fölötte lévő korona, a mózes-szék, kibővült a karzat. A templombelső falait a mesterek újravakolták és átfestették. Fontos, hogy télidőben immár padlófűtés melegítheti a templomot, és hogy sikerült vasállványzattal megerősíteni a haranglábat" – mondta a lelkész.

Az ünnepi hálaadó istentisztelet a helyi hittancsoport verses-énekes köszöntőjével ért véget.

Váradi Natália