"Emlékekből él a nemzet..."

A zászlóbontás évfordulóját méltatták Mezőváriban

2004. május 28., 10:00 , 176. szám

Mezővári magyarsága idén is megható ünnepséggel emlékezett arra, hogy 1703-ban a történelmi Bereg megye eme községének piacterén bontották ki II. Rákóczi Ferenc fejedelem szabadságharcba hívó zászlaját.

A megemlékezés délben, a vasárnapi református istentisztelet után vette kezdetét. Fülöp Mónika elszavalta Arany János Rákócziné című balladáját, majd Izsák Tibor, a Rákóczi Szövetség Mezővári Alapszervezetének elnöke köszöntötte az ünneplőket. A magyar Himnusz eléneklését követően Berki Károly, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. "Eötvös József szavaival élve: "Emlékekből él az ember, múltból él az emlékezet, kinek nincs múltja, nem lehet jelene s jövője sem." Ismernünk kell a történelmünket, hogy ne kövessük el ismét az egyszer már megszenvedett hibákat. A Rákóczi vezette szabadságharc elbukott, de azt követően a győztes Habsburg-ház mégis másképp viszonyult a magyar néphez, mely bebizonyította: van önbecsülése, van akarata, és törekszik a szabadságra" – hangsúlyozta a szónok.

A nagyságos fejedelem nevét viselő helyi középiskola növendékei forradalmi indulót énekeltek, majd Domareckaja Júlia szavalta el a "Hej, Rákóczi" című balladát. A szervezők végül megkoszorúzták Esze Tamás emléktábláját a református templom falán. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Sz. Z.