2004. június 18.

2004. június 18., 10:00 , 179. szám

Textus: 1Korintus 2:1-5 Nem akarok tudni másról!

Pál apostol személyes vallomása van itt leírva: "Mikor hozzátok mentem..." Mit talált Pál Korintusban? Korintus – bűnökkel teli város, de mégis van benne gyülekezet. A gyülekezet él, de sok pártoskodás között ("Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg a Krisztusé."). Isten népének ma is egy olyan világban, környezetben kell élnie, ahol nagyon sok a bűn, istentelenség. Isten népének nem szabad szétszakadnia, pártoskodnia. Isten népének össze kell tartania, hisz egy vezetője van – ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Fontos ez azért, mert a győzelemhez a Sátánnal szemben erőre van szükség, ami akkor a legnagyobb, ha az Úr adja és Isten népe egységben van. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus?

Pál apostol, bár neves iskolában tanult, igyekszik érthetően, a nép nyelvén beszélni! Ez az igeszakasz nemcsak a néphez, hanem hozzánk, igehirdetőkhöz is szól – az Igét nem tudományosan kell boncolgatni, hanem érthetővé tenni minden ember számára. Az egységet csak az tudja munkálni, aki tudja, hogy mi Isten akarata vele és embertársával.

Pál nem akar tudni pártokról (véleményekről, emberi álláspontokról), nem akar társulni egyikhez sem (bár sokan ezt várnák tőle), Ő csak Krisztusról akar tudni mint megfeszítettről, akiben van üdvösség és váltság. Ezt a Megfeszítettet akarja követni, szolgálni és hirdetni. Ez a leghelyesebb út ma is minden keresztyén ember számára. A Krisztus útja – az Élet útja, aki elindul rajta – az megérkezik az Üdvösségbe. Az Úr soha senkit nem csapott be, hisz Ő az Út, az Igazság és az Élet.

Pál apostol célja: "Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék." Az Egyház célja is ez – megmenteni az embereket a különféle tévtanításoktól, amelyekkel tele van a világ. Szekták áradata éli fénykorát – támad az Ördög, ahonnan csak tud, nem válogatva az eszközökben, sokszor a világosság angyalának öltözve és becsapva embereket. Isten népének ezért kell egy olyan közösségben egységben maradnia, amely közösséget már megpróbálta a történelem, az idő, és ezt a próbát kiállta. Ilyen közösségek a történelmi egyházak, melyek imádják a Szentháromság Istent.

Zsukovszky Miklós