A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola vezetőségének nyilatkozata

2004. június 25., 10:00 , 180. szám

A Főiskola hónapok óta a sajtó érdeklődésének előterében van. Az érdekeltek megtervezett sajtókampánnyal, mesterségesen kreált vitával próbálják leplezni azt a vitathatatlan tényt, hogy meg kívánják fosztani a Főiskolát annak jogos tulajdonától. Megdöbbentő, hogy ehhez a Beregszászi Városi Tanács egyes képviselői nevüket adják. A fentiekkel kapcsolatban a Főiskola vezetése megállapítja:

1. A Beregszász város főterén álló egykori törvényszéki épület tulajdonjoga a Beregszászi Városi Tanács 2002. évi határozata, illetve az ennek alapján, az állam által 23-as iktatási számmal 2002. március 27-én kiállított tulajdonlap szerint a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláé.

2. A jogilag érvényes tulajdoni lap a Főiskola kollektív tulajdonába adja át az épületet.

3. Amikor ezeket, az ukrán állam által hitelesített jogi garanciákat a vitában megszólalók kétségbe vonják, akkor tulajdonképpen a hatályos ukrajnai jogrendet kérdőjelezik meg. Ha a hatályos törvények alapján megítélt és jogilag átadott tulajdon bármikor és bárki által megkérdőjelezhető és attól a jogos tulajdonos megfosztható, az a jogállamiság alapjait érinti.

4. A Beregszászi Városi Tanács 2004. május 24-i ülésén az Intézmény elnökének tiltakozása ellenére döntést hozott a Főiskola épületének tulajdonjogával kapcsolatban. Ezek után a Főiskola vezetése nem látja célszerűnek részt venni annak a Városi Tanács határozata értelmében létrehozott bizottságnak a munkájában, amely a döntés végrehajtásának módját kívánja vizsgálni. A főiskolai tanács álláspontjáról írásban értesítette a Városi Tanácsot 2004. június 9-én és 2004. június 14-én kelt leveleiben.

5. A törvényszéki épület tulajdonjoga körüli "vitát" a Kárpáti Igaz Szó tudósítása szerint is a Beregszászi Városi Tanács egyes képviselői terelték politikai síkra, amikor Gajdos István parlamenti képviselőhöz, az UMDSZ elnökéhez fordultak azzal a kéréssel, hogy "nyújtson segítséget az épület állami kezelésbe történő vonásához". (KISZ, június 15., 4. oldal).

A KMTF Tanácsa