A KMKSZ elítélte a beregszászi főiskola elleni támadást

Ülésezett a KMKSZ választmánya

2004. július 2., 10:00 , 181. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ellen indított támadás és egy országos magyar párt létrehozásának lehetősége – ez volt a két központi téma a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmányának vasárnapi ülésén, melyre a főiskola új beregszászi épületének, az egykori törvényszéknek egyik még felújítás alatt álló termében került sor. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke hangsúlyozta, az ülés helyszínének megválasztása a főiskola körül kialakult helyzet fényében nem színpadias gesztus, hanem szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen a törvényszéki palota a magyar jogállamiság fellegvára volt.

A tanintézmény körül kialakult helyzetet dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke vázolta a testület előtt, hangsúlyozva annak a törekvésnek a jogtalanságát és politikai indíttatását, mely arra irányul, hogy az egyetlen magyar felsőoktatási intézménytől elvegyék a számára a városi tanács által Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök jelenlétében átadott épületet. Ezzel kapcsolatban a főiskola elnöke, aki egyben a megyei tanács képviselője is, emlékeztetett, hogy a megyei tanács minapi ülésén ugyanolyan módon "adták át" a városi tulajdonban lévő munkácsi tanítóképzőt állami tulajdonba, ahogyan azt Beregszász városa tette a törvényszéki épülettel, s amit Beregszászban kifogásolnak. Az ülésen elfogadott nyilatkozat ezzel kapcsolatban leszögezi: a KMKSZ választmánya felháborítónak tartja, hogy bizonyos politikai erők el akarják venni a főiskola épületének tulajdonjogát.

Tekintettel arra, hogy a főiskola a kárpátaljai magyarság számára rendkívüli jelentőséggel bír, minden, az intézmény ellen irányuló akció a magyar népcsoport megmaradásának esélyeit csökkenti. A választmány ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyjanak fel a tanintézmény elleni támadásokkal. Nem rendeződött a huszti magyar iskola ügye sem, melynek egyik fő összetevője úgyszintén a város vezetőinek azon törekvése, hogy megszerezzék az iskola épületét, amely a közösség önerejéből és magyarországi támogatásból került felújításra – áll a nyilatkozatban.

A választmány, megvizsgálva a nemzetiségi kisebbségekről szóló két eddig ismertetett törvénytervezetet, nyilatkozatában megállapította, hogy azok jelentős visszalépést jelentenek a hatályos törvényhez képest. Mind a kormány, mind a Gajdos és Feldman képviselők által benyújtott tervezet a kisebbségi jogok szűkítésére irányul, kiüresíti és értelmetlenné teszi a kulturális autonómia fogalmát, s nem felel meg az európai kisebbségi joggyakorlatnak sem, ezért a testület a törvénytervezeteket elfogadhatatlanoknak tartja.

A választmány sajnálattal állapítja meg, hogy Ukrajnában olyan választási törvényt fogadtak el, amely nem biztosítja a kisebbségek számára a politikai képviselet lehetőségét, de még a választásokon való részvételt sem. A testület ezért nyilatkozatában felszólítja az ukrán államot, hogy tegyen lépéseket a kisebbségek részvételi lehetőségének biztosítása érdekében mind a parlamenti, mind a helyhatósági választásokon. Mint dr. Brenzovics László alelnök emlékeztetett, a KMKSZ mindenkor súlyt fektetett arra, hogy legitimitását, a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletéhez szükséges politikai súlyt nyílt megmérettetésen, a magyar választók szavazataival biztosítsa. Pillanatnyilag azonban a kisebbségek számára semmilyen lehetőség nem kínálkozik a választásokon való részvételre, miután a törvények kizárják azokból a társadalmi szervezeteket. Ebben a helyzetben az egyetlen kínálkozó lehetőséget a választásokon való részvételre egy országos párt létrehozása jelentheti, hangzott el az ülésen.

A választmány ezért megbízta a KMKSZ elnökségét, hogy tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket egy politikai párt létrehozása érdekében. Végleges döntést e kérdésben várhatóan ősszel hoz majd a testület.

ntk