Beregszász: Elveszik a főiskola épületét?

Önmagát perelné a Beregszászi Városi Tanács

2004. július 9., 10:00 , 182. szám

Tovább folytatódik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elleni kampány. Információink szerint Beregszász megyei jogú város képviselőtestülete július 2-i rendkívüli tanácsülésén úgy határozott, javasolják a beregszászi járási ügyészségnek, hogy forduljon a bírósághoz saját, 2002. január 23-án kelt határozatuk megsemmisítése céljából, mellyel a főiskola tulajdonába adták a Kossuth tér 6. szám alatti épületet (az egykori törvényszéki palotát).

Mint emlékezetes, a város vezetése május végén bizottságot alakított " a Kossuth tér 6. sz. épület főiskola tulajdonába való átadás jogrendjének meghatározására". A főiskola képviselői azonban eleve nem értettek egyet azzal a tanácsi határozattal, mely megkérdőjelezi a főiskolának átadott épület tulajdonjogát, s amely alapján megalakult "a jogszerűség-vizsgáló" bizottság, ezért nem vettek részt annak munkájában sem. A foghíjas bizottság múlt csütörtökön a szociáldemokrata Medvigy István alpolgármester, bizottsági elnök vezetésével be is fejezte vizsgálódását, s előterjesztésük alapján a másnapi, soron kívüli összehívású tanácsülésen kellett dönteniük a képviselőknek e kérdésben.

"A mai napon méltatjuk a képviselők napját, ezért arra kérem a testületet, hogy munkánknak igyekezzünk 45-50 perc alatt a végére érni" – indítványozta a múlt pénteki tanácsülés megnyitása után Zsupán József, Beregszász polgármestere. A képviselőtestület ezt meg is szavazta, azt viszont már nem, hogy az ungvári tévé magyar szerkesztőségének munkatársai forgathassanak a tanácsülésen, azaz videoszalagra rögzítsék az ott elhangzottakat. Az írott sajtó képviselőinek jelenlétét viszont maga a polgármester "engedélyezte", a kérdést nem is bocsátotta szavazásra.

A tanácstagok néhány rövidebb hozzászólástól eltekintve gördülékenyen döntöttek az egyes napirendi pontokban. A főiskolára vonatkozó kérdésről például úgy szavaztak a képviselők, hogy magát a határozattervezetet nem ismertették. Megszámoltuk: a harmincegy fős testületből az ülésen jelenlévő húsz képviselő közül tizenhat szavazott igennel, három nemmel és egy tartózkodott. A tanácsülésen a főiskola részéről jelen volt dr. Orosz Ildikó elnök, dr. Soós Kálmán rektor, Iljasovics Viktor jogi képviselő, akik ezek után elhagyták az üléstermet.

Információink szerint a szóban forgó tanácsi határozatban az áll, hogy a városi tanács a lényegét tekintve egyetért az általa összehívott bizottság döntésével, mely törvénysértőnek minősíti azt a 2002. január 23-án kelt városi tanácsi határozatot, amely a tanárképző főiskola tulajdonába vonta a Kossuth tér 6. szám alatti épületet (az egykori törvényszéki palotát). A városi tanács javasolja továbbá a beregszászi járási ügyésznek, hogy az forduljon a bírósághoz a szóban forgó tanácsi határozat törvénytelen voltának kimondása, azaz semmissé nyilvánítása végett.

A napirendi pontok kimerítése után Zsupán József berekesztette az ülést, majd maga kérte a korábban kitiltott tévéseket, hogy a testület jelenlétében mondhassa kamerába véleményét a főiskolát érintő tulajdonjogi vita hetek óta húzódó kérdésében. A polgármester a sajtón keresztül próbált üzenni a Rákóczi főiskola vezetőinek, noha azok pár perccel korábban még jelen voltak az ülésteremben.

A magyar főiskola vezetői az MTI-hez egy nappal korábban eljuttatott nyilatkozatukban megdöbbenésüknek adnak hangot amiatt, hogy folytatódik az intézmény elleni kampány. "Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a Medvigy István elnökhelyettes úr által felhozott érvek nem felelnek meg a valóságnak" – áll a nyilatkozatban, mely ismételten rámutat, hogy a törvényszéki palota törvényesen került a tanintézet tulajdonába, amit a tulajdoni lap és az átadási-átvételi jegyzőkönyv is igazol. A főiskola vezetői végül emlékeztetik a Beregszászi Városi Tanács képviselőit, hogy megválasztásuk előtt szinte kivétel nélkül azt ígérték, támogatni kívánják a város egyetlen felsőoktatási intézményét, amelynek léte számottevő bevételt jelent a város költségvetésének, kiadást viszont nem. Ezért arra kérik a testületet, hogy – mint fogalmaznak – a felnövekvő nemzedék és Beregszász érdekében ne engedjék megkérdőjeleződni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jövőjét a városban.

Popovics Zsuzsanna