Nagygejőc: minden imádság meghallgatásra talál

Szent Anna-napi búcsú Nagygejőcön

2004. július 30., 10:00 , 185. szám

A nagygejőci római katolikus egyházközségben vasárnap tartottak búcsút a helyi templom védőszentje, Szent Anna tiszteletére.

Losák István helyi plébános atya köszöntötte a megjelent híveket és a zarándokokat, továbbá paptestvéreit: Schönberger Ferenc szatmári címzetes esperest, Molnár János, Jaczkó József plébános atyákat, Németh Sándor diakónust.

"Szent Anna hosszú éveken keresztül fohászkodott Istenhez gyermekáldásért. Élete példa arra, hogy a mindennapi munka és az élet megpróbáltatásai közepette is lehet Istennek tetsző életet élni. Története annak bizonysága, hogy igenis érdemes imádkozni, mert minden imádság meghallgatásra talál. A mai ember nem szán elegendő időt Istenre. Ám ha bízunk gondviselésében, végtelen szeretetében, akkor megtapasztalhatjuk a Mindenható segítségét és kegyelmét" - mondta ünnepi szentbeszédében Jaczkó József atya.

A szentáldozást követően ünnepi körmenetre került sor, majd a jelenlévők szentségi áldásban részesültek. Az ünnepi búcsúmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Váradi Natália