Sajtószemle: "Beregszász átverte Mádl Ferencet"

Magyarországi visszhangok a Rákóczi főiskola ügyében

2004. július 30., 10:00 , 185. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a város által átadott, majd visszaperelt ingatlanja körüli konfliktusnak nagy visszhangja volt az anyaországban is. Az alábbiakban az e tárgyban Magyarországon napvilágot látott cikkekből, közleményekből idézünk.

"A főiskola 1996-ban kapta meg az oktatásra feljogosító működési engedélyt, majd 2001-re akkreditálták az indított szakokat, így lett az intézmény a Kárpát-medence egyetlen, határon túli akkreditált magyar nyelvű felsőoktatási intézménye" - emlékeztet a Magyar Nemzet Vesztésre áll a beregszászi főiskola?című írása, felidézve, hogy a beregszászi városi tanács képviselő-testülete 2002 januárjában egyhangúlag döntött arról, hogy a város főterén álló volt törvényszéki palotát átadja az intézménynek. A főiskola ünnepélyesen kapta meg az objektumot, amelynek átadásán jelen volt Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök, illetve Anatolij Kinah ukrán miniszterelnök is.

"Az önkormányzat működésének törvényességét ellenőrizni jogosult ügyész viszont két évvel az ajándékozás után felhívta a városi vezetés figyelmét, hogy a két évvel korábbi döntés ellentétes volt a törvényekkel, hiszen Ukrajnában az önkormányzatra vonatkozó paragrafusok nem teszik lehetővé épületek ingyenes átadását. Bár az önkormányzat ezután saját hatáskörben rendezhette volna a problémát, ők mégis azt a megoldást választották, hogy feljelentették magukat az ügyésznél, aki ezután törvényességi óvást nyújtott be a bíróságnak" - foglalja össze a történteket az Index.hu internetes hírújság, mely Beregszász átverte Mádl Ferencet címmel közölt összeállítást e témában.

"Az egész visszaperesítési hercehurca mögött politikai okok sejthetőek - írja a HVG Bukásra ítélve?címmel közölt elemzésében. - A KMF (a beregszászi főiskola - a szerk.) egyik alapítója ugyanis a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a beregszászi képviselő-testület viszont 2002 márciusa óta kicserélődött, s jelenleg Gajdos István, a körzet parlamenti képviselője, illetve szervezete, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) befolyása alatt áll."

A HVG emlékeztet, hogy a magyarországi vezető kormánypárt, az MSZP már évek óta az UMDSZ-t favorizálja. Mióta pedig Gajdos István, az UMDSZ elnöke az Ukrajnai Egyesített Szociáldemokrata Párt színeiben vitatott körülmények között minimális különbséggel legyőzte Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét a választáson, "azóta a magyar kormány ott próbálja helyzetbe hozni az UMDSZ-t, ahol lehet ... Magyarországról az UMDSZ csak bátorítást kapott: a mostani eset kapcsán a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Bálint-Pataki József például azt nyilatkozta, hogy "mindegy, kinek a tulajdonában, az önkormányzatéban vagy az alapítványéban (a főiskolát működtető alapítványról van szó - a szerk.) van az épület"."

Ami a hivatalos megnyilvánulásokat illeti, a Határon Túli Magyarok Hivatala óvatosan fogalmazó közleményében reményének ad hangot, hogy az ügy a jól fejlődő magyar-ukrán kapcsolatok szellemében, az ukrán törvényeknek megfelelő eljárás keretében megoldható. "A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának ajándékozott ingatlan ügyének alakulását a jövőben is figyelemmel kísérjük, és ha szükséges, a megfelelő lépéseket megtesszük" - áll a közleményben.

Közleményben foglalkozott a főiskola épülete ellen indított támadással a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöksége is. A dokumentum a jogállamisággal, az európai normákkal összeegyeztethetetlennek minősíti, hogy minden jogalapot nélkülöző, botrányos módon koncepciós eljárással megfosztották a főiskolát a tulajdonától. "Ez a döntés semmibe veszi az átadáson jelen lévő Mádl Ferencet, a Magyar Köztársaság elnökét, és az ukrán miniszterelnököt egyaránt. Sérti azokat a magyar önkormányzatokat is, amelyek azért támogatták az épület helyreállítását, mert az a főiskola tulajdonában volt" - áll a közleményben.

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök levele Leonyid Kucsmához, Ukrajna elnökéhez

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy személyes figyelmét és segítségét kérjem egy, az ukrajnai magyarság sorsát nagyon komolyan érintő ügyben.

Elnök Úr számára bizonyára emlékezetes, hogy ukrajnai hivatalos látogatásom során Beregszászban felavathattam a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola kollégiumi épületét, és részese lehettem annak a szerény ünnepségnek, amelynek során a valamikori törvényszék romos épületének tulajdonjogát a Magyar Köztársaság és Ukrajna hivatalos képviselői előtt átadták a Főiskolának.

Örömömre szolgáltak azok a hírek, amelyek az épület renoválásáról és a Főiskola életének kiteljesedéséről szóltak. Annak érdekében, hogy az épület felújítása folyamatos legyen és a tanítás hamarosan elkezdődhessen, magyar állami és civil szervezetek jótékonysági forrásai is rendelkezésre álltak már.

Most azonban aggodalomra okot adó információkat kaptam a Főiskola vezetésétől, mely szerint az épület tulajdonjogát a helyi hatóságok elvitatják. Elnök Úr bizonyára egyetért velem abban, hogy a jogállamiság keretei között ez a fordulat nem következhet be. Mindazok munkája és erőfeszítése veszne kárba, akik a kárpátaljai és így az ukrajnai értelmiség képzéséért tevékenykednek nap mint nap.

Kérem Elnök Urat, segítsen abban, hogy a kérdés tisztázódjon, és senki ne kérdőjelezhesse meg a jogilag tiszta és világos helyzetet.

Mádl Ferenc