"A szerelmes, boldog párok a legszebbek"

Házasságkötés hivatásból

2004. augusztus 27., 10:00 , 189. szám

Vidékünkön a házasulandó párok hagyományosan nyáron, illetve őszelőn tartják esküvőjüket. A falvakban ritkaságszámba megy, hogy egyazon héten két, esetleg három lakodalmas menet is végigvonuljon a település főutcáján, míg a nagyobb városok házasságkötő termeiben szombatonként rendszerint 15-20 pár is kimondja a boldogító igent. Az alábbiakban hivatásos házasságkötőkkel beszélgetünk munkájukról, arról, milyen kívülállóként osztozni mások örömében, boldogságában.

Kárpátalján tavaly 9878 házasságot regisztráltak az anyakönyvi hivatalok, közel másfél ezerrel többet, mint 2002-ben. Az idei év első felében 3266 pár kötött házasságot, ami közel hétszázzal kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban. A statisztika szerint a legtöbb házasságra a Técsői, Huszti járásokban, valamint a megyeszékhelyen kerül sor.

"A házasságkötést állami anyakönyvvezető mondja ki ünnepélyes keretek között. Az idén hatályba lépett új családjogi törvény szerint az anyakönyvi hivatalon kívül is sor kerülhet a házasságkötés ünnepélyes kinyilvánítására. Indokolt esetben megköthető a házasság kórházban, börtönben, de pl. egy ágyhoz kötött személy esetén akár annak saját otthonában is. Nálunk még nem divat, hogy extrém helyeken házasuljanak a fiatalok, de véleményem szerint erre nincs is szükség. A házasságkötő teremnek megvan a maga miliője, hangulata, ami ünnepélyessé, hivatalossá teszi a házasságkötést" - vélekedik Deák Katalin, a megyei igazságügyi főosztály anyakönyvi osztályának osztályvezető-helyettese.

Beszélgetőtársam korábban húsz évig dolgozott anyakönyvvezetőként Munkácson. Mint meséli, a hetvenes-nyolcvanas években szombatonként reggel héttől este nyolcig dolgozott az anyakönyvi hivatal, s esetenként 30-36 fiatal pár is házasságot kötött egyetlen nap alatt.

"Ma már a városokban is kevesebb a házasságkötés, de persze egyetlen hétvége sem marad esküvő nélkül. A falvakban egészen más a helyzet, egyes volóci, ökörmezői járási kistelepülésen négy-öt havonta kerül sor egy-egy házasságkötésre. Ott valóban az egész falu ünnepli a fiatalokat. Az anyakönyvvezető télen saját szobanövényeivel, nyáron vágott virággal, tucatnyi kivarrott kendővel díszíti fel a házasságkötő termet, hogy az minél szebb legyen az ünnepi eseményre. Tudja, valóban munka levezetni napi 8-10 házasságkötést, de abban az értelemben különleges feladat, hogy közben nem látni közömbös arcot. Mindenki tele van érzelemmel, és ez ránk, az esemény hivatalos szereplőire is hatással van. Esetenként például kifejezetten anyáskodónak kell lenni: megnyugtatni az izgatottságtól remegő menyasszonyt vagy az aggódó örömszülőket" - mondja Deák Katalin.

Az ungvári anyakönyvi hivatalban évente közel ezer pár mondja ki a boldogító igent, jobbára ugyancsak a meleg hónapokban. A hivatalvezető heti két fogadónapján ilyentájt bizony sorban állnak a házasságkötést kérvényező jegyespárok. Szombatonként itt 20-25 párt nyilvánítanak házastársakká.

Mint megtudtuk, az úgynevezett "elsőházasok" mostanság zömmel 22-26 éves korban lépnek frigyre, a korábbi évekhez képest valamelyest csökkent a tizenévesek házasodási kedve. Ami magát a hivatalos forgatókönyvet illeti, az ma már korántsem olyan feszes és merev, mint pl. a szovjet időkben volt. A házasulóktól függ, hogy kerül-e kenyér, só az asztalra, hogy terítenek-e elébük kivarrott kendőt, sőt, ha az egyik fél idegen állampolgár és nem ért ukránul, számára tolmácsot biztosítanak, amennyiben pedig hallássérült, süketnéma a fiatal pár, akkor jeltolmács közreműködése is engedélyezett az eseményen.

- A szerelmes, boldog párok a legszebbek - mondja Olga Rjabicseva, az ungvári anyakönyvi hivatal vezetőhelyettese. - Időnként persze előfordulnak morcos, "semmi se jó" mentalitású menyasszonyok, akik nemcsak a vőlegény és a tanúk életét keserítik meg, de a mi munkánkat is megnehezítik. Ilyenkor a legnagyobb pompa sem tudja pótolni a boldog menyasszonyra, fiatal párra jellemző különleges, egyedi és megfoghatatlan légkört. Olyan eset, hogy valaki az utolsó pillanatban meggondolta volna magát, szerencsére még nem fordult elő a gyakorlatomban. Az ilyesmi, azt hiszem, legfeljebb a filmekben divat. Az viszont már megesett, hogy a vőlegény térden állva mondta ki a boldogító igent, egy másik már a gyűrű felhúzásakor forrón megcsókolta a menyasszonyt, és az is előfordult, hogy a fiatal nem volt hajlandó alkoholos pezsgővel koccintani. Legtöbbször azonban minden "forgatókönyv szerint" történik.

Az utóbbi 10 évben Ungváron egyetlen alkalommal fordult elő, hogy az ifjú pár még a lagzin összeveszett és két heti házasság után beadták a válókeresetet. Szomorú tendencia, hogy a házasságok egyharmada válással végződik. Ilyenkor az elváltak ugyancsak az anyakönyvi hivatalban intézik a hivatalos teendőket, de már külön-külön, s korántsem ünnepélyes külsőségek között...

"Fáj látni a pár éve még boldog párként összeadott fiatalokat, amint kérvényt írnak a válást igazoló okmányok kiadására. Legutóbb például egy múlt év októberében összeházasodott pár fordított egymásnak hátat. Azt mondják, ki nem állhatják egymást. Vajon mikor érkeztek ennyire kiábrándulni egymásból?" - teszi fel a költői kérdést az ungvári anyakönyvvezető.

P. Zs.

Azt írja a családjogi kódex

A házasság családi kötelék nő és férfi között. A házasulandók alsó korhatára férfiaknál kötelezően 18, nőknél 17 év. A házasságkötés önkéntes beleegyezésen alapul, nő vagy férfi házasságra kényszerítése nem megengedett. Nőnek és férfinak egy időben csak egy házastársa lehet. Nem házasodhatnak össze vér szerinti testvérek, közös szülővel rendelkező féltestvérek, első és másod-unokatestvérek, valamint nem lehet házastárs vér szerinti nagynéni, nagybácsi, keresztszülő, keresztgyermek.

A házasság állami bejegyzése ünnepi keretek között történik. A házasságkötési kérelmet nő és férfi nyújthatja be bármely állami anyakönyvi hivatalhoz, s csakis személyesen. Ha a házasság a kijelölt napon nem jött létre, a házasságkötésről szóló kérelem a benyújtástól számított három hónapon belül érvényét veszíti.

A házasságkötési kérelmet benyújtók kötelesek egymást felvilágosítani egészségi állapotukról. A súlyos betegség vagy a házastárs, illetve a születendő utódok egészségét veszélyeztető betegség eltitkolása válóok lehet.

Jegyeseknek azok a személyek számítanak, akik benyújtották házasságkötési kérelmüket. A házasságkötésre egy hónappal a házassági kérelem benyújtását követően kerülhet sor. Kivételes esetben - terhesség, gyermekszülés, valamelyik házasulandó fél közvetlen életveszélye - a házasság már a kérelem benyújtásának napján megköthető.

A házasulandók kérésére a házasságkötésre az anyakönyvi hivatalon kívül is sor kerülhet. A házasság kötelezettségek alapja a házasfelek számára. A házasság megkötésénél mindkét házasulandó köteles jelen lenni. Megbízott útján nem köthető házasság...