Huszt: Csak idő kérdése a költöztetés?

Balassi Bálint nevét viseli a huszti iskola

2004. szeptember 10., 10:00 , 191. szám

Huszt megyei jogú város oktatási főosztálya júliusban visszavonta a Huszti Magyar Általános Iskola és a helyi 5. sz. ukrán tannyelvű középiskola összevonásáról szóló, tavaly ősszel kelt rendeletét. A huszti magyar iskola ezáltal önálló intézményként kezdhette az idei tanévet. A helyzet azonban változatlanul zavaros.

A rendelet-visszavonás kapcsán szerettük volna megszólaltatni Volodimir Birakot, az oktatási főosztály vezetőjét, aki azonban Jurij Dzsumurat főosztályvezető-helyetteshez irányított, mondván, jómaga alig pár napja jött vissza egy hosszabb betegszabadságról, és a magyar iskola ügyeivel jelenleg helyettese foglalkozik.

"Nyitott kérdésnek tartom a magyar iskola átköltöztetését az 5. sz. ukrán középiskolába. Ez utóbbiban minden feltétel adott egy két tannyelvű középiskola működtetéséhez, és az elkövetkező öt évben valószínűleg sor is kerül a magyar iskola átköltöztetésére. A magyar iskolában jelenleg 74, tehát alig három osztálynyi gyerek tanul, miközben a városnak ezerfős iskolái vannak, melyek szintén korszerűsítésre várnak, tehát célratörően kell gazdálkodnunk. A magyar iskolában továbbra is gond a szaktanári ellátottság, a szaktantermek hiánya. Egyébként pedig be kell látni, hogy nem csinálhatunk Huszton Magyarországot..." - nyilatkozta lapunknak Jurij Dzsumurat.

Az önálló magyar iskolának ismét van vezetője Himcsuk Katalin megbízott igazgató személyében. Információnk szerint a város polgármestere hetek óta "megbízható" kádert keres az iskola élére, ám az eddigi jelöltek - magyar ajkú, ám nem a magyar iskolában dolgozó pedagógusok - sorra visszamondták a felkérést.

Múlt vasárnap névadó ünnepséget tartottak a huszti magyar iskolában. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) küldöttsége, valamint az iskola diákjai és pedagógusai előtt Himcsuk Katalin bejelentette: az intézmény felveszi Balassi Bálint, a neves reneszánsz kori magyar poéta nevét. Ezt követően a jelenlévők leleplezték a költő emléktábláját.

-lia-