Szent Róza-napi búcsú

Feketeardó

2004. szeptember 10., 10:00 , 191. szám

Templomuk védőszentjének tiszteletére vettek részt szentmisén és búcsúünnepen Feketeardóban a helyi római katolikus hívek szeptember 4-én, Viterbói Szent Róza ünnepnapján.

Az ünnepi szentmisét Hidász Ferenc técsői, Nádor Albert kerepeci, Lengyel Donát feketeardói plébános atya mutatta be. Szentbeszédében Weinrauch Márió nagyszőlősi plébános kifejtette: a templom azért különleges, mert azt Isten szenteli meg. "Ti is Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakozik bennetek. Ezért ne felejtsétek el, hogy mit vesztek magatokhoz a templomban és mit visztek innen otthonaitokba" - hangsúlyozta Márió atya.

Az ünnepi szentmise szentáldozással és körmenettel folytatódott, majd a hívek szentségi áldásban részesültek. Donát atya üdvözölte a huszti, nagyszőlősi, királyházai, csepei, nevetlenfalui zarándokokat, megköszönve, hogy együtt ünnepeltek a feketeardóiakkal.

-ferenczi-