2004. október 8.

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Textus: Mt 12:43-45

Vannak olyan bibliai igék, melyek klasszikussá lettek, és előszeretettel olvasgatjuk, emlegetjük. Vannak olyanok is, melyek mellett csak úgy továbbmegyünk, anélkül, hogy elgondolkodnánk, és szívünkre vennénk aktuális, égető kérdésekre adott válaszukat. Ilyen ez a példázat is, melyben arról beszél Jézus, hogy a lelki munkának két oldala van: egy "megüresedés" és egy "megtelés". Ha nem történik meg sem az előbbi, sem az utóbbi, ott nincs keresztyén élet, de ott sincs, ahol csak annyi történik meg, hogy a "tisztátalan lélek kimegy az emberből", amikor megürül a szív a kirívó, nagy bűnöktől. A nagy kérdés az, hogy mi jön helyébe? Amikor a gonosz lélek bolyong, "víz nélküli helyeken jár", ott, ahol nincs élet, ahol a gonosz önmagával sem tud mit kezdeni, vágyik elhagyott hajléka után, melyet látszólag rendbe szedtek, kisöpörték a szeméttől, de fáj, mert sokszor üresen marad - oda a gonosz hetedmagával tér vissza.

Példázza ez az Ige a "hangulati újjászületéseket, a divatos megtéréseket" (Ravasz László), de a fellángoló hitvallásokat és erőtlen, tartalmatlan bizonyság- vagy fogadalomtételeket is. Az elmúlt 15 évben mennyi változás történt a nagyvilágban, és körülöttünk! Tapasztaljuk, hogy a gonosz ezerféle módon, ezerféle formában vágyik vissza. Az egyházunkba a gonosz vajon nem férkőzött vissza? Pedig milyen nagy söprögetést végeztünk. Oda se ügyeltünk, hogy attól is megüresítjük magunkat, amitől nem kellene. Az atyáinktól örökölt drága értékekből mennyit kidobtunk! Eleink három könyvből (Biblia, zsoltároskönyv és az "öregszikszai") tudtak jó, magyar reformátusok lenni.

Jelenleg se szeri, se száma a vallásos irodalomnak, ahány kiadvány, annyi teológia és hitvallás. Bezzeg a régiek nem sokallották a minden reggeli és esteli harangszót és a vasárnap kétszerit, ma különös alkalmakkor is, a távolabbról jöttekkel sincs tele a templom. Soha ilyen egyházi építkezés nem volt, mint az elmúlt 15 évben, de ilyen lelki üresség, kiábrándulás sem volt, mint mostanság, a szektások meg szaporodnak, mint a gomba. Lehet egy templom akármilyen új vagy megújított, ha üres. A szépen berendezett parókia csak szelíd lelkű, jószívű lakókkal lesz Istentől rendelt és családias mindenki számára. Díszes palástban, díszmagyarban, nem hiszem, hogy a tudásunk is díszesebb és magyarságunk is fényesebb lenne. Az aradi vár sáncában azért vérzett el 13 hős tábornok szíve, mert a szabadságot drágábbnak tartották ennél a rongyos életnél, amelyet nem elég megüresíteni, de fel is kell tölteni.

Jézusnak azokkal az emberekkel volt nehezebb dolga, akik látszólag hasonlítottak a rendbe szedett, kitakarított házhoz, de annál több volt bennük a gőgből, az önteltségből; akik mesterien tudták megjátszani a hívőséget, és így imádkoztak: hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. Pedig lehetne másként is, jobban is.

Csak a Szentháromság egy igaz Isten tudja mind megüresíteni, mind feltölteni életünket, csak így lesz igaz és teljes. "Szívemet adom égő áldozatul Isten oltárára", hogy tiéd legyen Uram, a tied és magyar.

Józan Lajos