Csonkapapi: Megújult a templom

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Október 3-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát megújult református templomukért a beregszászi járási Csonkapapi lakói, és velük együtt a környező, közelebbi és távolabbi településekről összegyűlt hívek. A 312 ülőhelyes templom zsúfolásig megtelt.

Cseresznye Albert apostoli köszöntése után szinte rezegtek a falak, amikor a kis templomba zsúfolódott hívek a 135. és 105. zsoltárt énekelték. Lekciót Kopasz Gyula Bereg egyházmegyei esperes olvasott Dániel próféta 6. könyvéből. A közös imát követően Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke lépett a szószékre, aki igehirdetésében Dániel próféta történetére hivatkozva hívta fel a jelenlévők figyelmét arra, hogy "Isten mindig megengedi, hogy a hívők bemenjenek az oroszlánok vermébe. Nem a veremtől szabadít meg bennünket, hanem ott, a veremben fog megszabadítani. Isten soha nem ígérte az ő népének, hogy ezen a Földön valamilyen boldog és kényelmes életet fognak élni... Az ember, ha imádkozik, mindig győz, az igazi nagy csatákat térden állva szokták megküzdeni a hívő emberek, és a mi egyházunknak a győzelme mindig abban állt, hogy voltak imádkozó lelkipásztoraink és presbitereink" - hangsúlyozta a püspök.

A püspöki áldás után a templom történetét Cseresznye Albert ismertette. A templom a XVIII. és XIX. század fordulóján épült, kezdetben fatornyú volt, a jelenlegi tornyot 1905-ben kezdték építeni, ekkor alakították ki a jelenlegi templombelsőt is. Az 1977-es és 1994-es felújítást követő idei belső tatarozásról a tiszteletes úr elmondta, teljesen átépítették a szószéket, renoválták a padozatot, újra padlózták a templomot, kicserélték a régi, elavult villanyvezetékeket és lelakkozták a kazettás mennyezetet.

Végezetül Kopasz Gyula esperes zárszava után a gyülekezet elénekelte a református egyház hitvalló énekét.