Bene: "Megszabadulni a félelem átkától"

Emlékművet avattak Benében

2004. november 19., 09:00 , 201. szám

A beregszászi járási Bene lakossága a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Benei Alapszervezetének koordinálásával emlékművet állított a 60 éve lágerekbe hurcolt magyar férfiak, valamint a II. világháborúban elesett helyiek emlékére. A fekete márvány jelképes síremléket november 14-én, vasárnap avatták fel a Benei Általános Iskola udvarán.

A közadakozásból épült emlékmű mostantól két névsort hirdet: 19 világháborúban elesett katona és 33 benei lágeráldozat nevét. Fölöttük felirat: "Akikért a harang nem szólt".

Az emlékműavató ünnepség a magyar nemzeti és a székely himnusz hangjaival vette kezdetét. 1944 tragikus novemberére, a "malenykij robot" kezdetére és súlyos következményeire Molnár László, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke emlékezett. "A lágerben a halál nem kímélt se fiatalt, se öreget, se testvért, se fiút. Benéből 141 embert hurcoltak el, közülük 33-an soha nem térhettek haza, pedig valamennyiüket hazavárták. Fontos, hogy a 60 évvel ezelőtti kárpátaljai történéseket minden magyar ember ismerje" - hangsúlyozta.

A továbbiakban a református és a katolikus hívek egyházi énekeket adtak elő, Orémusz Erzsébet és a helyi iskolások verssel emlékeztek az áldozatok szenvedéseire. Ezt követően a megjelentek, köztük az áldozatok hozzátartozói néma főhajtással tisztelegtek a mártírok emléke előtt.

Mint Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében rámutatott, az 1944-es deportálás fő célja a kárpátaljai magyarság megfélemlítése, megtizedelése volt. "A 60 évvel ezelőtti lágertragédia cinikus politikai akció volt - hangsúlyozta -, melynek nemcsak az akkori áldozatok, de mi is célpontjai vagyunk. A megtorlás és megfélemlítés ugyanis nemcsak a közvetlen áldozatoknak és hozzátartozóiknak szólt, hanem az utódoknak is, hetedíziglen, hogy a magyarok lelkében gyökeret verjen a félelem, és senki ne merjen szembeszegülni a zsarnoksággal. Amikor emlékművet avatunk, megpróbálunk megszabadulni a félelem átkától. Kimondjuk: vége, újra fel lehet egyenesedni és megszervezni a kárpátaljai magyarságot. A legsúlyosabb áldozatot, ember- és életáldozatot hoztuk azért, hogy megmaradhassunk magyarnak ezen a vidéken. Ne legyen hiábavaló ez az áldozat. Legyen összetartó erő, amely megtartja a magyar nemzetet itt, Kárpátalján" - mondta végezetül Kovács Miklós.

A történelmi egyházak képviseletében Orbán Sándor református lelkész, Jackó József római katolikus atya és Hrabár Tamás görög katolikus parochus áldotta meg és szentelte fel az emlékjelet.

Az ünneplők virágot, koszorút helyeztek az emlékmű talapzatára, közöttük Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke. Az emlékünnep a Szózattal ért véget.

Fischer Zsolt