Egy szűk esztendő után újra lelkesen

Szórványprogram

2004. november 19., 09:00 , 201. szám

A szórványban élő kárpátaljai magyar gyökerű gyermekek és fiatalok anyanyelvi/anyanyelvű oktatásának intézményesítését a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a történelmi magyar egyházak és a KMKSZ kezdeményezte még a kilencvenes években. A program nyári táborok, vasárnapi iskolák, majd az idővel életre hívott magyar óvodai csoportok, elemi osztályok működését hivatott biztosítani. Tavaly azonban minderre nem érkezett elegendő anyaországi alapítványi támogatás. A szórványoktatás idei tanévkezdéséről, forrás-lehetőségeiről Punykó Máriát, a KMPSZ szórványprogram-felelősét kérdeztük.

- Bővült-e a magyar szórványiskolák hálózata idén?

- Újabb településen nem indult intézményes oktatás, sikerült viszont első osztályt indítani Szolyván, Rahón és Kőrösmezőn. Sajnálatos, hogy Gyertyánliget kimaradt a sorból. Mivel az illetékesek kevesellték a magyar évfolyam indítását kérő 7 szülői kérelmet, nem adták meg a szükséges engedélyt.

- Jelenleg hány magyar osztály van a szórványban, működnek-e a vasárnapi iskolák?

- Kőrösmezőn és Szolyván három-három (1.,2.,3. osztály), Rahón hét (1-től 7-ig), Gyertyánligeten a 2. és 4. évfolyam kezdte meg az idei tanévet. A nevezett településeken a magyar óvodai csoportok munkáját is segítjük. Örömteli fejlemény, hogy Rahón nemrég átadták a magyar iskola új épületét (korábban a római katolikus plébánián folyt az oktatás). Idén bővült a vasárnapi iskolák köre, számuk így ma már meghaladja a félszázat. Szeptembertől van fakultatív magyaroktatás a beregszászi járási Kovászón, ahol ma csak ukrán tannyelvű iskola működik. Érdekes sajátosság, hogy itt a gyerekek mellett felnőttek, köztük a helyi tantestület tagjai is vállalták a magyar nyelv tanulását.

- Ön a KMPSZ képviseletében rendszeresen látogatja a magyar intézményhálózatot, koordinálja a szórványban oktatók munkáját. Mik a tapasztalatai?

- Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, minden iskolában eredményes munka folyik. Ugyancsak pozitívum, hogy a szórványtelepülések óvodáiban-iskoláiban sikerrel helytállnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt diákjai. Ebben a tanévben összesen tizenhét egykori főiskolás vállalt pedagógusi munkát a szórványban. Október elején két fiatalt kísértem Kőrösmezőre, velük együtt ott most öten dolgoznak. Szolyván négy, Gyertyánligeten kettő, Rahón három egykori főiskolás tanít. Számukra a KMPSZ biztosít lakhatási, utazási és étkezési hozzájárulást, útiköltséget.

- A tavalyi "szűk esztendő" után idén jutott-e a pályázati keretekből a szórványprogramra?

- Jelentős támogatást kaptunk a Magyar Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályától, valamint az Illyés Közalapítványtól. Az Apáczai Közalapítvány technikai-oktatási eszközökre írt ki pályázatot, amit szintén sikerült elnyernünk és a napokban meg is hirdettük a helyi pályázatot. Idén egyébként technikai szemléltetőeszközökre pályáztunk, ugyancsak a szórványiskolák részére.

F. Zs.