Támogatás a beregszászi főiskolának

Győri küldöttség Beregszászban

2004. november 19., 09:00 , 201. szám

Győr megyei jogú város közgyűlése jelentős összeggel támogatta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola új beregszászi épületének felújítását. Balogh József, a város polgármestere november 12-én személyesen járt Beregszászban, megtekintve az eddig elvégzett munkát.

Mint ismeretes, Beregszász város tanácsa két évvel ezelőtt adta át a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolának a városközpontban álló volt törvényszéki palotát. A reprezentatív, ám erősen leromlott állagú épület felújításához - megfelelő pénzforrás híján - akkor Magyarország megyei és városi közgyűléseinek támogatását kérte a főiskola.

A felhívás nyomán számos támogató jelentkezett, köztük Győr is. Balogh József győri polgármester, országgyűlési képviselő október 12-én személyesen látogatott el Beregszászba és tekintette meg a volt törvényszéki palota felújított részét, s ezen belül az ezentúl Győr nevét viselő termet.

Balogh József dr. Soós Kálmán rektorral járta végig a főiskola leendő épületét, majd tárgyalt a további együttműködési lehetőségekről.

"A Győri Városi Könyvtár régóta tart fenn kapcsolatot a beregszászi főiskolával és rendszeresen segíti könyvekkel, technikai eszközökkel. Győr város vezetősége, valamint közgyűlése ezen túlmenően is kötelességének érzi, hogy szerény lehetőségeihez mérten támogassa a határon túli magyarságot. Országgyűlési képviselőként a továbbiakban azon fogok dolgozni, hogy a főiskola több magas szintű, pl. kormányzati támogatásban részesüljön. Jómagam határon túli területen ilyen nagyszabású tervvel és ekkora elszántsággal még nem találkoztam. Világos, hogy a nagyszabású főiskola-program meghaladja a helyi magyarság erejét, ezért igenis támogatni kell az intézmény létéért tett erőfeszítéseket" - mondta Balogh József.

dózsa