Erdő Péter: "Kárpátalján az emberek természetesebben, egyenesebben vallásosak"

Interjú Magyarország prímásával

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

Az elmúlt héten Kárpátaljára látogatott Erdő Péter római katolikus bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar Katolikus Egyház prímása, akit a kárpátaljai római katolikus közösség jelenéről, jövőjéről és persze vidékünkön szerzett tapasztalatairól kérdeztünk.

- Milyennek ítéli meg a kárpátaljai római katolikus közösség helyzetét?

- A legfontosabbnak azt tartom, hogy van hit, van dinamizmus, emberi érdeklődés. Ezek az erőforrások semmi mással nem pótolhatók. Vannak persze gondok is, de ezek mind külső tényezők, amelyeket meg lehet oldani, alakítani lehet. Jó látni, hogy Kárpátalján egyházi iskolák épülnek, a közösségek nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy felújítsák templomaikat. Ez a fajta igyekezet nagyon tiszteletre méltó. A legelső kárpátaljai látogatásainkhoz képest a civil környezet sokat javult-szépült. Ugyancsak örömteli, hogy emellett egy hitbeli újjászületésnek is tanúi lehettünk az elmúlt évek során. A hívek mentalitását illetően egyébként az a tapasztalatom, hogy Magyarországhoz képest Kárpátalján az emberek természetesebben, egyenesebben vallásosak, mintha a hit ereje nagyobb lenne az egyházon belül.

- Milyennek látja a magyarországi és a kárpátaljai egyház jelenlegi és jövőbeli együttműködését?

- Az egyház életében nem a külső körülmények a leglényegesebb tényezők. Mi az Isten iránti hitből, az ő kegyelméből élünk. Együttműködésünk a kárpátaljai római katolikus közösséggel folyamatos. Minden évben jelentős összeggel támogatjuk a kárpátaljai egyházat, a szociális-karitatív intézményeket, az iskolákat, de ide sorolandó a papképzés is, hiszen a kárpátaljai fiataloknak lehetőséget biztosítunk a magyarországi tanulásra. A most százéves munkácsi Szent Márton-székesegyház renoválási költségeihez is hozzájárulunk. Nagyon örülünk annak, hogy a munkácsi templomban hosszú idő óta megszakítás nélkül folyik a katolikus hitélet, és hosszú szünet után most ismét a felújítás, a külső-belső építkezés időszakát éljük.

- Munkácson az Ön által bemutatott szentmise alatt több nyelven, latinul, magyarul, ukránul, németül, szlovákul is felhangzott Isten igéje. Mi ennek az üzenete?

- Az, ami a Vízkereszt üzenete: Jézus a világ minden népéhez szól, és ha különböző anyanyelvű emberek egyszerre akarják Őt dicsérni, akkor megtehetik. Az egyház mindenkié. A kereszténység alkalmas arra, hogy a különböző népeket összekösse. Képesek lehetünk Jézus személye körül találkozni. Ez egy nagyon felemelő üzenet itt, Kárpátalján is, ahol szintén sokféle nyelv, kultúra, vallás és világnézet van jelen.

- Mit vár a 2005-ös esztendőtől?

- Sok mindent. Ez az esztendő várhatóan érdekes fejleményeket hoz majd Ukrajna életében, Magyarországon pedig folytatódik az európai integráció, a maga nehézségeivel és örömeivel. A római katolikus egyháznak az a dolga, hogy a kereszténység értékeit életben tartsa és megújítsa az emberek tudatában. Fontos, hogy ne csak anyagi fejlődés jellemezze életünket ebben a nyugati felzárkózásban, hanem a hitünk értékeit is meg tudjuk újítani mindennapi életünkben, közösségi kultúránkban. Ezen a téren Európának - II. János Pál pápa találó szavaival szólva - két tüdővel kell lélegeznie, mivel a keleti és a nyugati kereszténység egyaránt hordoz mondanivalót a mai ember számára.

- Mit üzen a kárpátaljai római katolikus híveknek?

- Azt, hogy Budapesten szeretettel gondolunk rájuk, s hogy erre a szeretetre nekünk is szükségünk van. Fölnézünk a kárpátaljai magyarok hitére, hűségére és helytállására.

Badó Zsolt

Erdő Péter

bíboros, egyházjogász, teológus, római katolikus püspök, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, Magyarország prímása 1952. június 25-én született Budapesten. 1975-ben szentelték pappá ugyanitt. 1998 és 2003 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. 2000. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 2000 és 2003 között a Székesfehérvári Egyházmegye segédpüspöke. 2003. január 11-én ugyancsak a pápa kinevezése alapján lépett hivatalba mint esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása.

Az Apostoli Szentszék három központi hatóságának tagja (Katolikus Nevelés Kongregációja, Pápai Törvénymagyarázó Tanács, Apostoli Signatura). A Nemzetközi Kánonjogi Társaság (Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo, Roma), a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München) és az Association Winfried Schulz (Berlin), valamint a Fédération des Universités Catholiques Européennes (FUCE) (Paris-Barcelona) elnökségi tagja. A Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja. 2001-től az European Academy of Sciences and Arts (Salzburg) tagja.