Többen születünk, mint halunk!

Népesedési helyzetkép

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

A megyei statisztikai főosztály népességstatisztikai osztályának tájékoztatása szerint a 2004 eleji 1 251 100 főről december 1-jére 1 249 100 főre csökkent a lakosság száma Kárpátalján, ami főleg az elvándorlásnak tudható be, mindazonáltal a helyzet viszonylag kedvezőnek mondható Ukrajna más régióihoz viszonyítva.

2004 első tizenegy havában 14 244 gyermek született Kárpátalján, míg az elhalálozások száma 14 071 volt, ami annyit jelent, hogy összességében növekedett volna a megye lakossága, amennyiben az elvándorlók száma nem haladja meg a bevándorlókét. Egyébként 2004 első felében 744, az előző év azonos időszakában pedig 1 004 főt tett ki a népességfogyás.

A magyarok által jelentősebb számban lakott járásokban, illetve megyei jogú városokban a születési-halálozási arány a következő: Beregszász - 312-375, Beregszászi járás - 460-672, Munkácsi járás - 1156-1301, Nagyszőlősi járás - 1499-1360, Ungvár - 1218-1180, Ungvári járás - 692-871.

Kárpátalján az országosnál erősebb a házassági kötelék, bár a számok itt sem túl biztatók: 2003-ban 9,9 ezer házasságkötést és 2,6 ezer válást regisztráltak. 2004 első tizenegy hónapja során 7 762 házasság köttetett, míg a válások száma 2 586 volt.

A tavalyi házasságkötési-válási mutatók: Beregszászban - 164-90, Beregszászi járás - 258-85, Munkácsi járás - 528-173, Nagyszőlősi járás - 733-198, Ungvár - 745-418, Ungvári járás - 359-107.

Baráth József