Érthetetlen kinevezés a vámosoknál

2005. március 18., 09:00 , 218. szám

Nyilvánosan határolódott el a múlt héten a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Jurij Baran csapi vámparancsnok személyzeti politikájától. A hivatal által kiadott nyilatkozat érthetetlennek nevezi Baran egyes intézkedéseit, köztük a kétes hírű Joszip Krecsko vámtiszt visszahelyezését a Tisza határátkelőhely utasforgalmi osztályának az élére. A közlemény szerint Krecsko, akit bizonyos körökben Taxis néven emlegetnek, korábban viszszaélések sorát követte el, csempészárukat juttatott át a határon. Érthető, hogy a hasonló ügyletek lebonyolítása lehetetlen lett volna a rendvédelmi szervek és ellenőrző hatóságok különböző szintjein lévő kapcsolatok nélkül - teszi hozzá az írás. A közlemény megállapítja, ezek a tények nem zavarták Jurij Barant abban, hogy az említett személyt nevezze ki a vámszervek felelősségteljes posztjára, s ezzel jóvátehetetlen kárt okozzon az állam tekintélyének és érdekeinek.

Nagy János