A magyar nemzet újjászületésének ünnepe

Ünnepi megemlékezések Kárpátalján

2005. március 18., 09:00 , 218. szám

Ahét elején Kárpátalja számos magyarlakta településén megemlékeztek az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 157. évfordulójáról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség március 15-i központi rendezvényére a Munkács közeli podheringi emlékműnél került sor. Azon a helyen, ahol obeliszk őrzi a szabadságharc győztes csatájának emlékét a magyar nemzet legdicsőségesebb korszakából.

A több száz ünneplőt Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke üdvözölte, majd Popovicsné Palotai Márta elszavalta Babits Mihály Petőfi koszorúi című versét. Az ünnepség fő szónoka Pálfi István, az Európai Parlament magyar képviselője volt. "A forradalom és szabadságharc emléke ma is kötelez. Leginkább arra, hogy ne várjuk más népektől, hogy tiszteljék a magyar történelem nagy alakjait, magyar elődeink hőstetteit, ha azt mi magunk sem tesszük meg maradéktalanul" – mondta Pálfi István.

Viski János, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja felolvasta Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ez alkalomra írt levelét.

A Podheringi emlékműnél beszédet mondott Szabó László, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, aki hangsúlyozta: a szabadságharc tanúsága, hogy békében kell élni a környező országok népeivel; a ma legfontosabb feladata, olyan körülmények teremtése, melyek elősegítik a magyarság boldogulását.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében párhuzamot vont a nemrég lezajlott ukrajnai események és az 1848-49-es magyar forradalom között. "A hősök ma is igazak, az árulók pedig árulók. Ma is lehet tudni, ki a "sehonnai bitang ember". Aki nemhogy halni nem mer, hanem a politikai karrierért, a munkahelyért, a kétes üzletért úgy eladja ezt a nemzetet, mint ha az ócskapiacon vette volna. A kárpátaljai magyarok igenis hordozzák a forradalom szellemét, elevenebben és kézzelfoghatóbban, mint a Magyarországon élők. De mi azért is becsüljük meg és tiszteljük azt a magyarországi másfél milliós nemzetet, mely december 5-én igennel szavazott" – mondta Kovács Miklós.

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezete Nyugdíjaskörének énekkara Kossuth-nótákat énekelt. Popovics Béla irodalomtanár, helytörténész szólt a győztes podheringi csata eseményeiről, és megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

Técsőn március 15-én délelőtt ünnepelt a helyi magyarság. Az ünnepi gyűlésre Kossuth Lajos szobránál került sor. Koszorúzott ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, valamint a KMKSZ Técsői és Aknaszlatinai Alapszervezete.

Beregszászban a Petőfi-szobornál tartottak ünnepi nagygyűlést. Mecseky Zoltán, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának megbízott főkonzulja felolvasta Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök ünnepi üdvözletét. Csabai Lászlóné, a Magyar Országgyűlés képviselője, Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: "Március 15-e összetart bennünket. Ha ma történne, ma is együtt mennénk Táncsics Mihály kiszabadítására, mert átéreznénk a szabadság, függetlenség, fejlődés szükségességét. Ma is azt szeretnénk, hogy a magyar nemzet jobb életet élhessen". A beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub ünnepi műsort adott a Beregszászi Művelődési Házban.

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a főiskola Hallgatói Önkormányzata meghitt ünnepséggel méltatta az emlékünnepet, melyre a főiskola dísztermében került sor. Dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke és dr. Csernicskó István, a főiskola rektorhelyettese megkoszorúzták a Kossuth- és a Petőfi-emléktáblát, valamint Petőfi Sándor szobrát. Ugyancsak koszorúzott Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, a HÖK vezetősége, valamint a diákság. Az ünneplők megtekintették Küllős Imre Kárpátalja 1848-49-es emlékhelyei című fotókiállítását. Este dalos borestre került sor a főiskolán.

Nagyszőlősön a Perényi-szobornál tartott közös megemlékezést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyszőlősi Középszintű Szervezete, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezete és a Perényi Zsigmond Középiskola. A megemlékezés résztvevőit Nagy Klára, a nagyszőlősi alapszervezet elnöke köszöntötte.

Ünnepi beszédében dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke arról szólt, hogy a különböző korokban különbözőképpen viszonyultak március 15-e ünnepéhez. "Minden magyar ember szívében a legfőbb magyar ünnep a szabadságharc évfordulója. Talán, mert ekkor született újjá a magyar nemzet. A nemzet, a szabadság és az önrendelkezés fogalma a forradalom óta kapcsolódik össze a magyar emberek szívében. Talán, mert soha nem látott nemzeti egység jött akkor létre, a magyar nemzet felemelkedésért együtt küzdött az egyszerű földműves, a báró és a gróf. Ma gondolkodnunk kell azon, mit jelent számunkra a magyar nemzethez való tartozás, milyen múlt kötődik hozzá, milyen jövő előtt áll a nemzet. A forradalom óta eltelt 157 év alatt a magyarság soha nem feledkezett meg hőseiről. Örömteli, hogy ma az egész Kárpát-medence magyarlakta vidékein megemlékeznek a szabadságharcról. Amíg ez így lesz, addig fennmarad a magyar nemzet. A forradalom bebizonyította: az akarat csodákra képes. A magyar nemzet pedig fenn akar maradni. Kívánom, Nagyszőlősön is még sokszor ünnepeljék a forradalmat, mert ezen is múlik a magyarság fennmaradása itt, Kárpátalján" – mondta a szónok.

A Perényi Zsigmond Középiskola növendékei irodalmi összeállítással elevenítették fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseit. Az ünneplők megkoszorúzták báró Perényi Zsigmond vértanú szobrát.

Ungváron a Petőfi-szobornál tartottak ünnepi megemlékezést. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét Kis Elek, a Dayka Gábor Középiskola növendéke szavalta el. Az ünneplő közönséggel megosztotta gondolatait Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere, Héder János ungvári református lelkész, Mészáros Domonkos ungvári római katolikus plébános. Ünnepi beszédében dr. Soós Kálmán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke az 1948-49-es forradalom és szabadságharc kivívott eredményeiről, sikereiről szólt. Elmondta, Európában e forradalom kapcsán mondták ki a jobbágyfelszabadítást, az emberek egyenlőségét a törvények előtt, továbbá Magyarországon is ekkor alakult az első felelős kormány. "A forradalom nem azért nem győzött, mert nem volt elég hőse a magyar nemzetnek, hanem mert leverték a politikai nagyhatalmak" – mondta a szónok. Az ünneplők virággal, koszorúkkal tisztelegtek a forradalom mártírjai előtt.

B. J. – B. Zs. – F. V. – F. Zs. – P. Zs.