Lebontották a jurtákat

Befejeződött a Hagyományőrző Alkotótábor Salánkon

2005. július 22., 10:00 , 236. szám

Vasárnap délután véget ért a Salánki Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor, ahol a gyerekek egy héten keresztül ismerkedhettek a magyarság ősi kultúrájával. Jurtákban lakhattak, elsajátíthatták az ötvösködés, bőrözés, gyöngyfűzés, agyagozás, fa- és szarufaragás, fonás-szövés, tojásfestés tudományát. Az idén először Dolányi Anna debreceni művésznőtől foltvarrást, a Békéscsabáról érkezett Új Évától pedig játékkészítést is tanulhattak az érdeklődők, de íjászkodhattak és lovagolhattak is a gyerekek. Koltay László püspökhatvani fafaragóművész kifaragta Mikes Kelemen szobrát. A Paulin testvérek jóvoltából fakereszt került a szovjet rendszerben lerombolt római katolikus kápolna helyére.

A záróünnepségen Bartha József, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola igazgatója azt nevezte a tábor legfontosabb eredményének, hogy nemcsak tárgyi értékekkel gyarapította a községet - szobrok, játszótér, freskók, szekkók készültek -, hanem a részt vevő gyerekek maradandó emlékekkel, tudással gazdagodtak. Kész Barnabás táborparancsnok a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megszervezett tábor támogatóinak, az Oktatási Minisztériumnak, az Illyés Közalapítványnak, a Rákóczi Szövetségnek, a Szent István Nemesi Rendnek és a Salánki Polgármesteri Hivatalnak mondott köszönetet. Ezt követően a Rákóczi Szövetség által meghirdetett kurucdal-éneklő versenyen első helyezést elért két miskolci kislány csodálatos énekhangjában gyönyörködhettek a jelenlévők. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke a Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról érkezett művészeknek mondott köszönetet, akik "... olyasmire tanították a táborozó gyerekeket, ami, bár nagyon fontos, nem fér be az ukrán tanrendbe." Végül Gáll Frigyes, a salánki KMKSZ-alapszervezet elnöke és Pénzes Elemér polgármester okleveleket nyújtott át a résztvevőknek.

Az elkészült műalkotásokat az ünnepséget követően mindenki megtekinthette. Külön említésre méltó a 18 éves Lengyel Erika Barátság szobra. Koltay László szerint ez a mű a tábor jelképévé válhat.

Dr. Orosz Ildikó kérdésünkre válaszolva beszélt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett többi gyerektáborról is, így például a már korábban véget ért, 15 éves múltra visszatekintő Tiszapéterfalvai Ének-, Zene-, Néptánc- és Kézművestáborról, amelyen idén 200-nál is többen vettek részt, hisz a táborral egybekötve szervezik meg már évek óta az ének-zenét oktató pedagógusok nyári továbbképzését és az elsőéves főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát is. Ebben a népszerű táborban népi játékokat, táncokat, dalokat és a Galga-zenekartól hangszeres népzenét is lehetett tanulni idén.

A felső-Tisza-vidéki magyarok lakta falvakban 1996-tól minden évben megszervezett Irka-táborokban a szórványban élő magyar családok gyerekei ismerkedhetnek népünk hagyományos kultúrájával. Ez egyben a 2. évfolyamos főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata is, ők a táborok lebonyolítói. A szórványtáborokban legeredményesebben szereplő gyerekek részt vehetnek a hétfőn, Beregszászban kezdődött közös Irka-táborban, ahol velük együtt nyaralnak tartalmasan az Irka című gyermeklappal levelező gyerekek is, idén összesen hetvenen.

Ugyancsak közkedvelt a gyerekek körében a július utolsó hetében megrendezésre kerülő Nagydobronyi Természetvédelmi és Természetismereti Tábor, ahol 60-70, a természet csodái iránt különösen érdeklődő gyerek tanulmányozhatja a Nagydobronyi Erdőgazdaság vadvédelmi területének vizes és száraz élőhelyeit, az ottani élővilágot. Mindezt persze sok játékkal, szórakozással egybekötve, a szakmai gyakorlatukat töltő biológia-földrajz szakos főiskolai hallgatók felügyelete mellett.

Az Abacus Matematikai Tábort a beregszászi főiskola kollégiumában szervezik meg augusztus első hetében a matematikát kedvelő, tehetséges gyerekek számára. Itt a tehetséggondozás kitűnő szakemberei foglalkoznak a táborozó gyerekekkel játékos formában.

Az idei év utolsó KMPSZ-es tábora augusztus második hetében az Angol Bibliatábor, ahol a Szentírás egy részét tanulmányozzák a gyerekek angol nyelven. A nyelvtudásuk szintjének megfelelően hét csoportba osztott nebulókkal angol nyelvterületről érkező angol anyanyelvű tanárok foglalkoznak, ami látványosan fejleszti a idegen nyelv iránt érdeklődő fiatalok nyelvtudását, illetve azon túl megismerkedhetnek az angol nyelvterület országainak kultúrájával is.

A KMPSZ táboraiban a szövetség által szervezett vetélkedőkön helyezést elért gyerekek 50 %-os térítési kedvezménnyel vehetnek részt, tudtuk meg dr. Orosz Ildikótól, a KMPSZ elnökétől, aki szintén köszönetet mondott a kárpátaljai gyermektáborok fő támogatóinak: a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának és az Illyés Közalapítványnak, illetve minden más szponzornak.

Badó Zsolt