Egy konferencia anyagai

Nyelv és oktatás a 21. század elején

2005. augusztus 19., 10:00 , 240. szám

Az elmúlt év novemberében Nyelv és oktatás a 21. század elején címmel rendezett nemzetközi konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. A tanácskozáson elhangzott előadások gyűjteménye azonos címmel jelent meg a közelmúltban az Arany János Közalapítvány támogatásával.

A kötetben kijevi, hmelnyickiji és kárpátaljai szerzők mellett magyarországi, szlovákiai és fehéroroszországi kutatók anyagai olvashatók magyar, ukrán, angol és belorusz nyelven. Az írások legnagyobb része nyelv, oktatás és nyelvoktatás kapcsolatát tárgyalja, és azt igazolja, hogy a kérdés számos nyelvészeti, nyelvpedagógiai, nyelvi emberi jogi és pszichológiai problémát vet fel.

A kötetben szereplő tanulmányokat témakörük szerint négy nagyobb egységre bonthatjuk. Az elsőbe olyan publikációk sorolhatók, amelyek az anyanyelv iskolai oktatásának elméleti és gyakorlati oldalát vizsgálják (Minya Károly, P. Latakos Ilona, Pethő József, Posgay Ildikó, Szabó G. Ferenc, Margitics Katalin, Olga Hizsna, Nyina Ljulkun). A második egységbe azok az írások tartoznak, amelyek szerzői mindezt a kisebbségi viszonyok figyelembe vételével vizsgálják és tárgyalják (Beregszászi Anikó, Braun Éva, Gereben Ferenc, Simon Szabolcs, Szabómihály Gizella, Csernicskó István). A harmadik egységbe az idegen nyelvek oktatásának módszertani kérdéseit tárgyaló munkák sorolhatók (Ivancsó Viktória, Alesz Szacuk, Csorba Marianna, Fábián Márta, Hires Emőke, Huszti Ilona), a negyedikbe pedig azok a tanulmányok, amelyek csak részben érintik a kötet fő témáját, és elsősorban nyelvészeti vonatkozásúak (Bárány Erzsébet, Zoltán András, Viktor Bariszjuk, Libák Natália, Alesz Makarevics, Mizser Lajos).

A kötet számot tarthat minden nyelvet oktató pedagógus és az oktatásban résztvevő nyelvész figyelmére egyaránt.

(Huszti Ilona és Koljadzsin Natália szerk.: Nyelv és oktatás a 21. század elején. Ungvár: PoliPrint, 2005. 190 oldal)

nmi