Napirenden az oktatásügy problémái

Tanácskoztak a pedagógusok

2005. szeptember 2., 10:00 , 242. szám

Kibővített kollégiumi ülést tartott a megyei állami közigazgatási hivatal közoktatási és tudományos főosztálya Ungváron. Az ünnepi nagygyűlésen jelen voltak a járási és városi közoktatási osztályok vezetői, a pedagógus-szakszervezetek képviselői, a megyei felsőoktatási intézmények vezetői.

Herczog György, a közoktatási és tudományos főosztály vezetője beszámolójában elmondta: a megyében 151 elemi, 235 általános, 261 középiskola, valamint 12 gimnázium, 10 líceum működik. 500 működő óvodában az óvodáskorú gyermekek 34,6%-a részesül óvodai nevelésben (25,6 ezer óvodás). Szeretnék elérni, hogy a következő tanévkezdésre az ötévesek 80%-a járjon óvodába. Az elmúlt tanévben új tanterveket vezettek be az elemi iskolákban. Ennek kapcsán májusban felmérték a megye negyedik osztályosainak tudásszintjét.

A megye valamennyi középiskolájában van számítógép, 107 oktatási intézmény rendelkezik internet-hozzáféréssel, 85%-uk falusi iskola. A számítógépek hatékony kihasználtsága érdekében a közoktatási főosztály ebben a tanévben informatikai továbbképzéseket szervez, közel 3 ezer pedagógus részvételével. A megye oktatási intézményeiben jelenleg 15,8 ezer pedagógus dolgozik. Ez év júliusában 153 betöltetlen pedagógusállást regisztráltak. Hiány elsősorban matematika-, idegennyelv-, testnevelő és technikatanárokból van a megyében.

Az ülésen felszólalt Bubnyák Mária, a Beregszászi Városi Közoktatási Osztály vezetője. Elmondta: a magyar iskolák végzősei mindmáig nem beszélik az államnyelvet. Ennek oka az alacsony óraszám, valamint a tankönyvek és a szakképzett pedagógusok hiánya.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke kifejtette: ahhoz, hogy a magyar anyanyelvű tanulók ukrán nyelvtudása javuljon, számukra az ukránt második nyelvként kellene tanítani, annak megfelelő tanítási módszerekkel. Ehhez speciális tantervekre, tankönyvekre és szótárakra van szükség. Mindez hiányzik a magyar iskolákból. Javasolta: a következő tanévben javítsák a magyar iskolákban az államnyelv tanításának feltételeit, továbbá, hogy Kárpátalján hozzanak létre egy önálló tesztközpontot, ahol a magyar középiskolák végzősei érettségizhetnek. (Ukrajnában azt tervezik, hogy összevonják az érettségi és felvételi vizsgákat, és a diákok az ún. regionális vizsgaközpontokban szerzett vizsgaeredmények alapján nyerhessenek felvételt a felsőoktatási intézményekbe).

A Beregszászi járás pedagógusai augusztus 25-én tartottak tanévnyitó ünnepi gyűlést. Itt Lengyel László osztályvezető vonta meg az elmúlt tanév mérlegét. A járás több iskolájában végeztek felújítást, pl. Mezőkaszonyban, Nagy- és Kisbégányban, Nagyberegen, Nagymuzsalyban. Makkosjánosiban még tart a tornaterem felújítása. Tető került a Halábori Általános Iskola épületére, szeptemberben a Badalói Általános Iskola új szárnya kerül átadásra. Az elért oktatatási eredmények között kiemelte: a Beregszászi Magyar Gimnázium diákja, Vidnyánszky Zoltán harmadik díjat kapott az országos matematika tantárgyi vetélkedőn.

Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszédében kiemelte: hozzátartozik a demokráciához, hogy merjünk anyanyelvünkün megszólalni, majd azt kívánta a kollégáknak, legyen erejük ahhoz, hogy az elkövetkező tanévben elsősorban a tanításra tudjanak koncentrálni, ne kelljen félniük, és merjenek nemet mondani, amikor olyasmit várnak el tőlük, ami nem tartozik munkaköri feladataikhoz. "Úgy gondolom - mondta az elnök asszony -, hogy Bibó István magyarországi politikus szavaival élve, a demokrácia ott kezdődik, hogy megtanulunk nem félni."

Mindkét pedagóguskonferencián felszólalt Tamara Proskuratova parlamenti képviselő, az SZDPU(o) megyei szervezetének elnöke. Az ellenzéki politikus szabályos kampánybeszédet tartott. Felszólította a pedagógusokat, hogy bárminemű problémájukkal keressék meg, többször ismételve kijevi levélcímét a Legfelső Tanácsban. Mint elmondta, szívesen jön Kárpátaljára, és amennyiben meghívják valamelyik iskolába, úgy garantálja, hogy "nem jön üres kézzel". Ugyancsak megígérte, hogy a következő tanévben segít öt kárpátaljai pedagógusgyermeknek felvételi vizsga nélkül bejutni valamely ukrajnai felsőoktatási intézménybe.

Olga Bizilja, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal első elnökhelyettese elmondta: a pedagógusoknak nem ígéretekre, kampánybeszédekre van szükségük. Sokkal inkább arra, hogy hagyják őket a legjobb tudásuk szerint dolgozni, és ne kötelezzék olyasmire, aminek nincs köze az iskolai munkájukhoz. Az ülésen felsorolt problémákról szólva kifejtette: a fizetéshátralék, az óvodák villanyáram nélkül maradása és az egyéb megoldásra váró kérdések nem új keletűek, azok zömmel az előző államvezetés idején halmozódtak fel. A problémákat meg lehet oldani, ám ehhez közös munkára, közös akaratra van szükség - mondta.

A beregszászi járási pedagógusok javasolták: a politizálás a jövőben ne érintse a tanintézményeket, és közigazgatásilag tiltsák ki az iskolákból, óvodákból a politikai kampánygyüléseket.

Popovics Zsuzsanna