Egy életmű képben és szövegben

2005. november 11., 09:00 , 252. szám

Veres Péter (életmű-katalógus) címmel, 2004-es kiadási évvel jelent meg, s a napokban jutott el hozzánk az a Credo Alapítvány kiadásában napvilágot látott album, mely a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt beregszászi festő-képzőművész életművét mutatja be.

Az 1943-ban született Veres Péter az Ungvári Iparművészeti Szakiskola kerámia szakán diplomázott, majd a festészet mellett foglalkozott kirakatrendezéssel, reklám- és plakátfestészettel, belsőépítészettel, kerámiával, szobrászattal és illusztrálással is. A beregszászi gyökerű művész életét mindenekelőtt családjának és a festészetnek szentelte, ugyanakkor a rendszerváltást követően rendszeres résztvevője volt a magyarországi művésztelepeknek is.

"Képeire a merész, hatásos színvilág, a rendhagyó formai megoldások és a játékosság a jellemzőek - írja róla a könyv bevezetőjének szánt rövid életrajz. - Véleménye szerint a vérbeli festmény témájának kibontakoztatásában a színélmény a meghatározó, amit a grafikai és fakturális játékok, a kivitelezés szellemessége csak fokozhat, de nem helyettesíthet."

Megható, hogy olvashatjuk a kötetben a pályatárs és bíráló, dr. Kelényi István művészettörténész Veres Péter munkásságát értékelő írását, mely röviddel a beregszászi művész tragikus halála előtt született. "Tehát máig hordozza a festői látomás a kárpátaljai sorsok létbe-beleivódott lenyomatát. De a táj az, ami megvigasztalja, és a virágzó vagy őszi fák azok, amelyek betakarják a fázó lelkét festőnknek is. Mitológiai variációk mögé menekül, vagy egy menyasszonyi ruhába öltözött bokor mögött bújik meg. És csendéletei között is akad olyan, mely egyszerre a kinti (téli táj hidegebb szépségét) és a benti tárgyak csendjét lágyan harmonizálja. Ezt keresi Veres Péter, a kinti és a benti harmonikusságot, a meg-megújuló élet lüktetését. Ott van a honfoglaláskori magyarság életeleme, a máig jövőbe vetett hit az előbukkanó lovasok alakjaiban, s minden magyar tájban, beregiben s alföldiben egyaránt. Az újra virágba szökkenő természetben: a teremtő tájban!" - írja többek között dr. Kelényi István.

A továbbiakban a mintegy nyolcvan színes illusztrációé a főszerep, melyek a hetvenes évek legelejétől egészen 2004-ig hivatottak bemutatni az alkotó művészi pályáját. Az önmagában is rendkívül érdekes képi anyag élvezeti értékét tovább fokozza a kötet kárpátaljai viszonylatban kivételesen jól sikerült szerkesztése és a papír, az előállítás kiváló minősége. Végül figyelemre méltó, hogy a legtöbb honi kiadvánnyal ellentétben a kötet megjelenését nem valamelyik anyaországi alapítvány, hanem helyi vállalkozók támogatták.