Lemondott a tiszasalamoni tanácselnök

2005. november 18., 09:00 , 253. szám

Az ungvári járási Tiszasalamon képviselőtestülete ez év januárja óta szorgalmazza Szubota Erzsébet tanácselnök leváltását. A képviselők több ízben is bizalmatlansági indítványt fogadtak el a tanácsi vezetővel szemben, ám döntésüknek mindezidáig nem tudtak érvényt szerezni. A helyzet most úgy oldódott meg, hogy a tanácselnök és a község jegyzője november 8-án benyújtotta lemondását.

A most lemondott tanácselnök hónapokig ragaszkodott posztjához, hol szabadságra, hol betegállományba vonult. Ez idő alatt az egyébként gazdag jövedelmű tanács gyakorlatilag nem működött. A közel egy évig tartó huzavona okán a helyi büdzsé bevételeinek felhasználásáról sem történt döntés. Pedig lenne mit fejleszteni a nagyközségben – mondják az ott élők, akik tartanak attól, hogy a helyben "fel nem használt" pénzek elvesznek a falu számára.

A november 8-i tanácsülést maga Szubota Erzsébet hívta össze, majd a jegyzővel együtt benyújtotta lemondását. A 17 tagú képviselőtestület jelen lévő 13 tagja egy tartózkodással és egy ellenszavazattal elfogadta a lemondást, majd titkos szavazással Marosi Ilona helyi magánvállalkozót, községi képviselőt választották a falu jegyzőjévé, aki a tavaszi helyhatósági választásokig a tanácselnöki teendőket is ellátja.

– Most az a legfontosabb, hogy az év végéig megtegyünk a faluért mindent, amit lehet. Szégyenletes dolognak tartom, hogy egy ilyen gazdag község óvodájában, iskolájában a gyerekek kénytelenek fázni. Van rá lehetőség, így szeretnénk is elérni, hogy e tanintézmények áttérjenek a földgázzal való fűtésre. Távlati tervekről még korai beszélni, de lesz elég tennivalónk – mondta el lapunknak Marosi Ilona, aki az e hét péntekére összehívott tanácsülésen tesz hivatali esküt.

P. Zs.