2006. január 20.

2006. január 20., 09:00 , 262. szám

"Betelt az idő, és elközelgett az Isten Országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!... (Simonhoz és testvéréhez, Andráshoz így szólt:) Jöjjetek utánam és én emberek halászává teszlek benneteket!" (Mk 1, 15. 17)

A mai evangélium két mozzanatra hívja fel a figyelmünket. Jézus meghirdeti az Isten Országának örömhírét, majd pedig tanítványokat gyűjt maga köré, hogy ezt az örömhírt az idők végezetéig folytassák.

Az Isten Országának örömhíre megtérést kíván. A görög szó, "metanoia", jóval többet jelent ennél: Isten segítségével szakítok hibáimmal, bűneimmel. Ezt a szót talán így lehetne körülírni: "Kapj észbe, hogy nem a jó úton jársz!" Jézus megtérésre való felszólítása szól hozzánk: a bűn, a hibák, a mulasztások útja nem vezet jóra, fordulj meg, gyere hozzám és velem, mert "én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!" (Jn 14,6)

Ezután munkatársakat keres, akik folytatják az idők végezetéig az evangélium hirdetését és a bűnbánattartásra való felhívást: "Gyertek, én emberek halászává teszlek benneteket!"

Milyen emberek voltak ezek a halászok, mi jellemezte őket?

- Biztos, hogy hittek Istenben, mert életük állandó veszélynek volt kitéve a tengeren. (Ha nem tudsz imádkozni, menj ki a háborgó tengerre egy lélekvesztőben és biztosan megtanulsz!)

- A halászember kitartó és türelmes, hiszen előfordul, hogy akármennyit dolgozik is, üres kézzel, vagy csak nagyon kevés hallal tért haza és másnap mégis újra kezdi a munkát.

- A halász bölcs és okos, hivatásának minden apró mozzanatát jól tudja, hiszen ismernie kell a vizet, az időt, a helyet és sok minden mást, hogy munkáját eredményesen végezze.

Az emberhalászt is ugyanezek kell, hogy jellemezzék.

- Szilárd hit az Istenben, aki őt erre a feladatra meghívta, ami az imádságos életben, az Isten és embertárs iránti szeretetben nyilvánul meg. Bátorság a nehézségek közepette is.

- Kitartás és türelem - ami a mai világban hiánycikknek számít -, még akkor is, ha a feladat elvégzése nem járt sikerrel.

- Az emberhalásznak mindent meg kell tanulnia, ami a munkájához fontos. Ismernie és szeretnie kell az embereket, meg kell ismerkednie azzal a világgal, azokkal a körülményekkel, ahol ezek az emberek élnek. ("Ha embereket akarsz fogni, a szívedet kell a horogra tűznöd, hogy rákapjanak!")

Minden megkeresztelt ember "emberhalász" a maga módján. Hiszen amikor megkereszteltek bennünket, szüleink, keresztszüleink azt ígérték meg az Isten színe előtt, hogy nem csak szavaikkal, de életpéldájukkal is Isten és az embertárs iránti szeretetre tanítanak és nevelnek bennünket. Éppen ezért nekünk is kötelességünk továbbadni azt a jót és szépet, amit szüleink, keresztszüleink hagyományoztak ránk. Így kellene minden megkeresztelt embernek az evangélium tanújává válni, hogy általunk is szebb legyen ez a föld!

Lengyel Donát,