Szükségből kovácsolt érték

2006. február 10., 09:00 , 265. szám

A tavaly fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) által szervezett reprezentatív jubileumi tárlatot már megtekinthette Ungvár és Beregszász művészetkedvelő közönsége, s hamarosan Munkácson is látható lesz az anyag. A kiállítás kapcsán érdemes szólni az évfordulós esemény tiszteletére megjelent katalógusról is.

A kiadványt rövid bevezető nyitja. Az összegzésszerű írás mindenekelőtt a kárpátaljai magyar képzőművészet gyökereire, hagyományaira tér ki, melyek egészen a nagybányai festőiskolához kapcsolódó Hollósy Simonhoz nyúlnak vissza, majd a továbbiakban olyan művészekhez kapcsolhatók, mint például Révész Imre, Boksay József, Erdélyi Béla vagy Manajló Tivadar. Döntőnek mindazonáltal az alábbi megállapítást tekinthetjük: " A kárpátaljai tájból és emberekből azonban végső soron a 20. századi történelem gyúrt sajátos, egyedi művészetet. A természetes gyökereitől elvágott vidék és az itt élő közösség a vérző csonkokat elkötve igyekezett életben maradni, s ez már a kezdetektől, tehát a múlt század 20-30-as éveitől óhatatlanul rányomta bélyegét a képzőművészetre is, amelynek központi eleme mindenkor a magyar nemzethez való tartozás volt, s amely eredetét a magyar kultúrából származtatta."

A RIT volt az a szervezet, amely a rendszerváltás után segített ismét megszervezni a szovjetrendszer idején gyakorlatilag felszámolt, s az anyaországtól elszigetelt kárpátaljai magyar képzőművészetet, s amely máig egyike a meghatározó magyar civil szerveződéseknek a vidéken - mutatnak rá a továbbiakban a szerzők. Örömmel állapítják meg, hogy az anyaország szerencsére "nem szippantotta el" a kárpátaljai képzőművészeket, van utánpótlás, s megmaradtak azok az egyedi tényezők is, melyek okán máig sajátos kárpátaljai vonásokról beszélhetünk az egységes magyar képzőművészeten belül.

A katalógus a továbbiakban egy-egy színes illusztrációval ad ízelítőt a kiállításon bemutatkozó 21 alkotó munkásságából. Az ízlésesen kivitelezett kiadvány méltó kiegészítője a jubileumi tárlatnak.

solt