2006. március 10.

2006. március 10., 09:00 , 269. szám

A mérték

Eszter 1,8 "És az ivás, rendelet folytán, kényszer nélkül történt; mert így hagyta meg a király háza minden gondviselőjének, hogy kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek."

Nagy mulatság helye volt a Kr. e. IV. században a perzsiai Susán vára. Ahasvérius király 187 napig ünnepelte győzelmét a lázadók felett. Megparancsolta a ceremóniamesternek, hogy minden vendégnek akarata szerint cselekedjenek, teljesítsenek minden óhajt, a meghívottak azonban nem éltek vissza a vendégjoggal. Mivel magyarázható ez? A király jelenlétével. A Példabeszédek könyve így tanácsol: "Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted. És kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy." (Péld 23,1-2)

Vizsgáljuk meg, mi hogyan éljük le az életünket? Mert a Mindenható Isten előtt éljük le, aki uralkodik örökkön örökké. Hogyan szórakozunk? A régiek tudtak szépen és nemesen szórakozni, tudták mi az illem. Ma sokan nincsenek tekintettel arra, aki a királyok Királya és uraknak Ura: Jézus Krisztusra. Ő jelen volt a kánai menyegzőn egykor, s jelen van ma is mindenütt, látja, ki hogyan viselkedik.

Ezen a földön mi is csak vendégek vagyunk. Földi vándorutunk alatt a mi Királyunk pedig azt mondja: "Meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódásnak és részegségnek..." (Lk 21,34) "Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel." (Ef 5,18) Tanítson meg minket az Isten igéje életünk minden területén mértékletességre, hogy az Ő dicsőségére tudjunk élni. Jelenléte ragyogja be az életünket és szabadítson meg minden bűntől, szenvedélytől, s mi pedig boldogan énekeljük: "Vándorutam Jézusommal járom, Boldogan csak Véle jár szívem, Utam s célom másba nem találom, Szívbe házba üdvöt Ő viszen".

Cseresznye Albert,