Újraindul a kárpótlás

2006. március 10., 09:00 , 269. szám

A magyar parlament folyó év február 13-án törvényt fogadott el a kárpótlásról. E törvény alapján 2006. július 30-ig a kárpótlás iránti kérelmet minden olyan jogosult benyújthatja, aki ezt bármilyen okból nem tette meg, és az 1992. évi törvény 2. paragrafusa 1. bekezdés c) és d) pontjai, illetv a 3. paragrafus 1. bekezdés c) pontja alapján erre jogosult lett volna.

Az a jogosult, aki az 1. bekezdésben írt törvény alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt elutasították, új kérelmet nyújthat be.

Az új kérelem beadásának lehetősége vonatkozik azokra is, akiket a szovjet szervek hurcoltak el kényszermunkára, vagy pedig a szovjet hatóság intézkedése alapján fosztottak meg szabadságától.