Tanévzáró ünnepség a beregszászi főiskolán

Mindeddig megsegített minket az Úr...

2006. július 21., 10:00 , 288. szám

Megható diplomaátadó ünnepséggel zárult a tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A beregszászi tanintézmény tanárai, végzősei és szüleik, hozzátartozóik a hagyományoknak megfelelően a református templomban gyülekeztek múlt szombaton, ahol köszönthették Szili Katalint, a magyar Országgyűlés elnökét.

2006 nyarán a főiskola különböző képzési formáiban 1038 hallgató, köztük 569 nappali tagozatos számára ért véget a tanév, 141 hallgató jutott különböző szintű, a tudást elismerő oklevélhez, közülük 94-en a nappali tagozaton vehettek át államilag elismert diplomát – tudhattuk meg dr. Soós Kálmán főigazgató beszámolójából. A főiskolán folyó különböző tanfolyamok – ECDL-képzés, angol, ukrán és magyar –, által további 190 személynek biztosított lehetőséget tudása bővítésére a tanintézmény. A főigazgató szerint jelzés értékű a végzősök tekintetében, hogy az államvizsgán készített felmérés szerint döntő többségüknek már van állása, tudásukat itthon kívánják kamatoztatni, s végzettségüknek megfelelően igyekeznek elhelyezkedni. A tanulmányi osztály adatai szerint az idén végzett hallgatók közül 14-en nyertek felvételt különböző doktori iskolákba. Az elmúlt tanévben is folytatódott az a tendencia, hogy a 4-5. éves hallgatók jelentős számban vállaltak munkát Kárpátalja számos iskolájában és óvodájában az adott intézmények megkeresésére, a Főiskolai Tanács külön engedélyével – tudtuk meg. Egy nemrég elkészült felmérés szerint a főiskola nappali tagozatos pedagógusképzésében 2006-ig oklevelet szerzett hallgatók túlnyomó többsége (89%) szülőföldjén, Kárpátalján helyezkedett el. A legnagyobb részük (74%) pedagógusként dolgozik, 6 százalékuk szülési szabadságon van, 7 százalékuk Magyarországon talált munkát. Végül azt is megtudhattuk dr. Soós Kálmántól, hogy idén immár 22 szakra és szakpárra jelentkezhettek a tanulmányaikat a főiskolán folytatni kívánók, illetve a másoddiplomás képzés mellett ettől az évtől kezdve levelezős képzés is indul mind a főiskolai, mind az egyetemi diplomát adó szakokon. A felvételire jelentkezettek száma nem végleges adatok szerint meghaladta az ötszázat.

Ünnepi beszédében Szili Katalin, a magyar Országgyűlés elnöke a "nemzet új pedagógusainak" képletes úti tarisznyájába elsőként a főiskola névadójának, II. Rákóczi Ferencnek emlékét és tiszteletét tette, mivel a főiskola az ő méltó emléke, a magyar kultúra erős vára. Hozzátette: "Ma, amikor fájóan sok honfitársunk még a közigazgatási határokon kívülről kénytelen szemlélni az európai integrációs folyamatot, a hűség és az igazság parancsa nem lehet csupán az emlékezet múltba vesző fogalma. A magyar nép, nemzeti sajátosságaival, történelmi és kulturális hagyományaival nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kontinensünk nagy nemzetközössége teljes legyen. Ezt tudnia kell minden magyarnak az anyaország határainak mindkét oldalán." Második útravalóként Szili Katalin a nemzeti öntudatot említette, külön köszönetet mondva azoknak, akik a szülőföldön vállalják a tanítást, a tanulást, noha esetleg vállalhatnák a könnyebb anyaországi lehetőséget is. Befejezésül Szili Katalin hangsúlyozta: "Az anyaország mint állam lehet néha jó, néha kevésbé jó rokon. De az anyanemzet tagjai – köztük én is mint felelős politikus – testvérként tekintek Önökre."

Igor Kril, az ukrán parlament képviselője köszöntőjében mindenekelőtt a végzősök szüleinek gratulált, amiért elmondhatják, kitaníttatták gyermekeiket. Az esemény ünnepeltjeihez fordulva azt kívánta, hogy a fiatalok egy életen át őrizzék meg emlékezetükben főiskolai éveiket, tanáraikat, ismereteik pedig segítsék őket céljaik megvalósításában.

Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke a megyei önkormányzat és a megyei állami közigazgatási hivatal nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A szónok fontosnak tartotta, hogy főiskola működhet Kárpátalján, s végzősei különböző értelmiségi állásokat tölthetnek be e vidéken, ahol a helyi magyar intelligencia az elmúlt évtizedekben többször megtizedelődött, s hiány van a megfelelő szakemberekből. A szónok reményének adott hangot, hogy a végzősök tevékenysége segít összetartani, fölemelni, továbbfejleszteni a kárpátaljai magyar közösséget. Végül Brenzovics László a magyar Országgyűlés elnökének jelenlétében további összefogásra szólított fel mindenkit a beregszászi főiskola fennmaradása és fejlődése érdekében.

Mindeddig megsegített minket az Úr – dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke ezzel a bibliai igével fordult a jelenlévőkhöz, hálát adva azért, hogy létrejöhetett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, hogy tanárai átadhatták tudásukat a diákoknak, s hogy azok most átvehetik diplomájukat. "Azt kívánom, hogy ne feledjék el ezeket a pillanatokat, gondoljanak ránk. Jöjjenek haza mindig a Rákóczi-napokra, ami a nagyságos fejedelem születésnapja előtti hetet jelenti, amikor minden öregdiákot hazavárunk. Jöjjenek, érdeklődjenek, s ne minket, de az utánunk következőket támogassák szóval, gondolattal, szeretettel, anyagiakkal – kinek mije van – ahhoz, hogy ez a templom még évtizedek múltán is minden évben megtelhessen diplomát váró végzős diákokkal" – bocsátotta útjára a végzősöket a főiskola elnöke.

A történelmi egyházak képviseletében Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, Bohán Béla beregszászi római katolikus plébános és Bendász Dániel görög katolikus esperes kért áldást a végzősökre és a főiskolára.

Végül a diákok az eskütételt követően átvehették diplomájukat a beregszászi főiskola, illetve a speciális képzésben résztvevők esetében a Nyíregyházi Főiskola vezetőitől.

(Kárpátalja/MTI)