Ülésezett a KMKSZ Választmánya

Még hatékonyabb önkormányzati munkára törekszik a KMKSZ

2006. október 13., 10:00 , 300. szám
Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, a KMKSZ BKSZ alelnöke; Milován Sándor megyei tanácsi képviselő, Brenzovics László, a megyei tanács alelnöke – mindketten a KMKSZ alelnökei; Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, a megyei tanács képviselője

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének nagytermében tartotta meg soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, melyen részt vettek a szövetség által alapított KMKSZ – Ukrajnai Magyar Párt színeiben a különböző szintű önkormányzatokban mandátumot szerzett képviselők is.

A legutóbbi – nyári – választmányi ülés óta eltelt időszakról tartott beszámolójában Kovács Miklós elnök, megyei tanácsi képviselő sajnálattal állapította meg, hogy az Ukrajnában az elmúlt hónapokban-években végbement politikai reform nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a parlamentbe, önkormányzatokba jutott pártok következetes politizálása tekintetében, így még inkább felértékelődhetnek a magyar frakciók szavazatai, amennyiben tagjaik összetartanak, következetesen szavaznak a kárpátaljai magyarság és a vidék egésze számára fontos kérdésekben. Az elnök éppen ezért hangsúlyozta: a KMKSZ és pártja eredményei ebben a helyzetben nagyban függnek attól, hogy a frakciókban, és magában a KMKSZ-ben sikerül-e biztosítani a kívánatos fegyelmet és elvszerűséget, a közösen meghozott döntések betartását.

Kovács Miklós beszámolt a Választmánynak a KMKSZ és az UMDSZ közötti együttműködésről folyó tárgyalások menetéről. Az elnök megerősítette, a KMKSZ elnöksége változatlanul úgy látja, csak olyan együttműködés képzelhető el a két szervezet között, mely a felek teljes egyenlőségén alapul minden vonatkozásban. Az elmúlt időszakban a tárgyalók álláspontjai közeledtek, mondotta, ám az előrelépést nagyban hátráltatják az olyan gesztusok az UMDSZ részéről, mint például a Szülőföld Alap támogatásainak aránytalan és méltánytalan elosztása képviselőik részéről idén nyáron.

Biztató jeleket vélt felfedezni a KMKSZ elnöke az anyaországi kormányszervekkel folytatott tárgyalások alakulásában is. Reménykeltőnek nevezte többek között, hogy a kárpátaljai magyarság számára oly fontos beregszászi főiskolát a jövőben kiemelt nemzeti intézményként szándékozik támogatni Magyarország. Kovács Miklós hangsúlyozta: a KMKSZ továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik valamennyi magyarországi politikai erővel.

A továbbiakban a Választmány a KMKSZ – UMP önkormányzati frakcióinak eddigi tevékenységét tekintette át. Beszámolót tartottak a frakciók és képviselői csoportok vezetői: Bakancsos László a beregszászi járási, dr. Soós Kálmán az ungvári járási, Milován Jolán a nagyszőlősi járási, Fodor István a munkácsi járási, Horkay Sámuel a Beregszász városi, Balogh Oszkár a csapi, Nagy Klára pedig a Nagyszőlős városi tanácstagok tevékenységéről szólt. A képviselők az említett járásokban és városokban sikeres koalíciós tárgyalásokat folytattak az adott régió számottevő politikai erőivel, minek következtében valamennyi említett közigazgatási egységben tagjai lettek a helyi tanácsi többségnek, ami elősegítheti a választási kampány során felvázolt elképzeléseik megvalósítását – derült ki a frakcióvezetők, képviselők beszámolóiból. A közös problémák között említették a felszólalók és a hozzászólók mindenekelőtt az anyanyelvhasználat jogának érvényesítését a közigazgatásban és a mindennapi életben, az ukrán nyelvoktatás helyzetének megnyugtató rendezését a magyar tannyelvű iskolákban, a települési önkormányzatok anyaországi és helyi forrásokból való támogatásának lehetőségeit, valamint az önerőből megépített lakossági gázvezetékrendszerek jogállásának tervezett rendezését.

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács elnökének helyettese a hozzászólásokat összegezve egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a legfontosabb kérdésekről, melyek valamennyi régió esetében felmerülnek, fontos volna a KMKSZ-frakciók közötti egyeztetés, a közös álláspont és taktika kidolgozása. Több képviselő, köztük Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke is felvetette annak szükségességét, hogy a KMKSZ és pártja dolgozzon ki irányelveket képviselői számára a legfontosabb gazdasági és közéleti kérdésekkel kapcsolatban. Egybehangzó véleménye volt a megjelenteknek, hogy a magyarság közéleti szereplésének előmozdítása, hatékonyabbá tétele céljából a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a mindnyájunkat képviselő önkormányzati tagok erkölcsi megbecsülésére, munkájuk minél hatékonyabb és szélesebb körű népszerűsítésére, emellett pedig a társadalmunkban még mindig igen elterjedt bürokratizmus, a hivatali helyzettel való visszaélés mielőbbi és minél teljesebb felszámolására.

Újfent szóba került a választmány ülésén az eddigi érettségi rendszer felváltására létrehozandó állami vizsgaközpontok kérdése. A KMKSZ azzal a kéréssel fordul az oktatási miniszterhez, hogy az új rendszerre való áttéréskor vegyék figyelembe a kárpátaljai magyarság igényeit, nyíljanak a megyében magyar vizsgaközpontok is.

Végül a KMKSZ Választmánya reagált a kidolgozás alatt álló új ukrajnai nyelvpolitikai koncepció tervezetére, miután megszövegezői kikérték az érintett társadalmi szervezetek véleményét. Mint a tanácskozáson elhangzott, a szövetség jelen formájában nem támogatja a koncepciót.

Szv