Szubvenció: kinek jár és mennyi?

Téli rezsi

2006. október 20., 10:00 , 301. szám

Közeledik a fűtési idény, emiatt sokan előre félnek: vajon ki tudják-e majd fizetni az egyre emelkedő rezsiköltséget? Ungváron egy egyszobás lakás kommunális szolgáltatásainak havi díja téli idényben eléri a 200 hrivnyát, egy kétszobásé 300, egy háromszobásé 400 hrivnyába is belekerülhet. A megyeszékhely tavaly 3 millió hrivnyát költhetett volna ún. lakbérszubvencióra, ám ennek csak felét használták fel. Idén Ungvár 3,5 millió hrivnyát szánhat erre a célra, az igénylők száma várhatóan kb. 14 000 lesz.

Beregszászban tavaly alig néhány százan vették igénybe a szubvenciót. Idén 1000-1500 igénylőre számítanak, mivel a városban az utóbbi egy évben jelentősen emelkedtek a kommunális szolgáltatások tarifái.

A megye munkaügyi és szociális védelmi osztályain minden vonatkozó információ hozzáférhető a lakbérszubvenciót illetően - a beregszászi városi, járási hivatalban ukrán és magyar nyelven is -, míg a falun élők a községi tanács illetékesénél érdeklődhetnek a kérdést illetően. Az illetékes osztályok várhatóan csak novembertől - a földgáz és fűtési tarifák végleges megállapítása után - látnak hozzá a jövő évre szóló lakbérszubvenció összegének kiszámításához. Kérelmezni azonban már most is lehet, ezt a lakóhely szerinti illetékes munkaügyi és szociális védelmi osztályon igényelheti családonként/háztartásonként egy személy. Támogatásra jogosult az a dolgozó, bejegyzett munkanélküli, nyugdíjas, diák, jogosan nem dolgozó személy (pl. háromévesnél fiatalabb gyermekét gondozó anyuka), akinek családi rezsiköltsége a fogyasztási normákon belül meghaladja a család vagy a közös háztartásban élők havi átlagos összjövedelemének 15 vagy 20 százalékát.

A szubvencióra jogosult családoknak az átlagos havi összjövedelmük maximum 20 százalékát kell kifizetniük a kapott szolgáltatásokért. Nyugdíjas, munkaképtelen, kiskorú gyermeket nevelő családok, I. és II. kategóriájú rokkantak a családi összjövedelem 15 százalékát fizetik, amennyiben az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg a létminimum 50 százalékát.

A szubvenció megítélésekor figyelembe veszik a család vagyoni helyzetét, így előfordulhat, hogy bizonyos estetekben nem jár a kedvezmény. Például, ha nincs még egy éve, hogy az igénylő az adott lakterületen él; ha az adott lakterületen bejelentettek között szerepel olyan munkaképes személy, aki nem dolgozik, nem tanul és nincs nyilvántartva munkanélküliként a foglalkoztatási központban; ha valamely, a lakásba/házba bejelentett családtag rendelkezik 10 évnél fiatalabb gépjárművel vagy egy másik lakás/ház tulajdonosa.

A szubvenció-igénylőknek a következő okmányokat kell benyújtani: személyi igazolvány, kérvény, igazolás a családi összetételről (a lakterületre bejelentett személyek listája), a bejelentett személyek jövedelemigazolása, deklaráció a jövedelmi és vagyoni helyzetről, a korábban befizetett kommunális szolgáltatási számlák, betétkönyvek (ha van ilyen), biztosítás a lakásra/házra.

Amennyiben új tarifák és árak lépnek életbe, a megítélt szubvenciót átszámolják, ezt külön nem kell kérelmezni a hivatalban. Az új szubvenciókat a díjszabások emelésétől számított két hónap folyamán ítélik meg. A munkaügyi és szociális osztályok, számítva az igénylések számának növekedésére, arra kérik a lakosságot: olvassák figyelmesen a hivatalokban kifüggesztett információkat és egymás között is konzultáljanak az ügyintézés menetéről.

-nagy-