Legyen ma is építő támaszunk az Úr

450 éves a viski magyar iskola

2006. november 17., 09:00 , 305. szám
Felavatták a Kölcsey-emlékoszlopot (id. Sari József és az emlékmű alkotója, Balázs István)

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola november 11-én rendezvénysorozattal méltatta, hogy 450 éve töretlenül él és működik magyar iskola Visken.

A délelőtti emlékkonferencia résztvevőit Forgon László iskolaigazgató köszöntötte és bemutatta a mai Kölcsey-iskolát. A tanintézmény iránt tanúsított sokéves odafigyelés és gondoskodás elismeréseként a tantestület köszönő oklevéllel tüntette ki dr. Matskási Istvánné Emőkét, a "Kinyílik a Világ" Alapítvány (Budapest) kuratóriumának elnökét, akit az iskola tiszteletbeli tanárává fogadtak, valamint az Oszlói Vöröskereszt (Norvégia) elnökét: Eva Godagert és két tagját: Ulrice Myheart és Illyés Irént.

A viski magyar nyelvű oktatás múltjából Czébely Lajos tanár idézett részleteket, aki könyvben is feldolgozta a témát. Mint elhangzott, azért vették 1556-ot az évforduló alapjául, mert a reformációt követően Szegedi Albert ebben az évben adta ki az öt koronaváros kormányzati szabályzatát Máramarosszigeten, mely a viski tanács kötelességévé tette egy református iskola megnyitását. Közel száz évig református lelkészek tanítottak Visken, 1627-ben jelent meg az első tanító, és 1796-ig összesen 59 ún. rektor végezte az oktatást. A később létrehozott állami iskolában további 29 rektor és 64 tanító oktatott. 1852-ben épült a mai iskolaépület főszárnya, a helyi magyar közösség adományaiból és munkájával. Ezt bővítették ki később (1964, 1971-1990), ugyancsak önerőből. Középiskolaként 1966-ban bocsátott ki érettségizőket az alma mater, az intézmény 1993-tól viseli Kölcsey Ferenc nevét.

Köszöntőjében Brenzovics László, a megyei tanács és a KMKSZ alelnöke rámutatott: a legelső viski magyar iskolát a helyi polgárok hozták létre, és minden körülmények között fenntartották. "A viskiek úgy vélték, oktatás és anyanyelv nélkül nem marad fenn közösségük. Támogatták a helyi iskolát, az pedig elősegítette, hogy a helyi magyar közösség meg tudjon maradni ezen a helyen" – fogalmazott. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke arról szólt, hogy az egyik legmélyebb ráncot az anyanyelvi oktatásért való küzdelem véste a kárpátaljai magyarság jelképes arcára. A megyei közoktatási és tudományos főosztály képviseletében Braun László, a huszti járási tanügyi osztály nevében Pavlo Ruszin köszöntötte az iskola tantestületét.

Az iskola főbejáratánál felavatott Kölcsey-emlékoszlop Balázs István viski fafaragóművész alkotása. Jenei Károly református lelkész az ünneplő faluközösséghez így szólt: "Mózessel együtt vallhatjuk: Isten a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Kérjük áldását, kérjük, hogy újabb 450 év múltán, az itt megálló utódainknak is legyen mire emlékezniük."

Az ünnepségen jelen volt id. Hegedűs Lóránt református püspök, valamint a budapesti Szabadság téri református gyülekezet és a Cimbalom utcai gyülekezet presbiteri küldöttsége Hegedűs Zsuzsanna lelkész vezetésével. Ugyancsak az iskola vendégei voltak a testvérvárosi Paks küldöttei Hajdú János polgármester vezetésével.

Hegedűs püspök úr az avatáson kiemelte: Kölcsey Ferenc rendeltetett arra, hogy megírja legmagasabb szellemi szintű himnuszát annak a népnek, melyet évszázadokon keresztül rabolt tatár, török, német és orosz a világ nyugati és keleti ütközőpontján. A magyar nép küzdelmeiben mindvégig egyedül volt, csak Istent hívhatta segítségül. Legyen ma is építő támaszunk az Úr.

A szobrot Balázs István, és két unokája: Varga Károly és Ambrus Flóra leplezték le. A művész köszönetet mondott a budapesti Rákóczi Szövetségnek, valamint számos viski önkéntesnek, akik segítették munkájában.

P. Zs.