Tiszaásványi templomszentelés

2006. november 17., 09:00 , 305. szám

Kívül-belül megújult az ungvári járási Tiszaásvány református temploma, ennek örömére hálaadó istentiszteletre hívták a felújítást támogató gyülekezeteket az ásványi hívek.

A 65. zsoltár eléneklése után Balogh János, az Ungi Egyházmegye esperese olvasott lekciót.

Zán Fábián Sándor főjegyző prédikációjában hangsúlyozta: "Az egyház célja az, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami tévelyeg, elveszett. Szomorú, hogy a mi egyházunknak nagyon sok névleges, de kevés tényleges tagja van. Kedves testvéreim, nem szabad ámítani önmagunkat, nem szabad azt mondani, hogy jól van ez így..."

Mészáros Zoltán helyi lelkipásztor ismertette Tiszaásvány és a gyülekezet, valamint a templom történetét: "Ásvány község egyike az Ungvári járás legrégibb településeinek. Már a XIII. században említést tesznek róla. Ásvány birtokosai, a Horváthok és Balassa bárók a reformáció mellé álltak, így alattvalóik is követték uraikat. Az egyház eleinte Salamonnak, majd pedig Csapnak volt a filiája. Anyaegyházzá 1768-ban alakult. 1948-ig mindig volt helyben lakó lelkésze, azóta mind a mai napig beszolgáló lelkészek teljesítenek szolgálatot.

Először 1796-ban építettek templomot a hívek, s szintén ebben az évben épült a különálló, gerendákból összerótt torony, amely vas alkalmazása nélkül készült. A régi templomot 1922-ben a csehszlovák hatóságok életveszélyesnek nyilvánították és bezárták. 1927-ben le is bontották, a fatornyot a kassai múzeumba szállították. A jelenlegi templomot 1937-38-ban építették egy nagymihályi építész tervei alapján. 1944. szeptember 16-án súlyos bombatámadás érte a falut, a templom is megsérült, de a háború után kijavították."

A hálaadó istentisztelet végül nemzeti imádságunk és a 488. zsoltár eléneklésével zárult.

Badó Zsolt