A KMKSZ Választmányának nyilatkozata

2006. november 24., 09:00 , 306. szám

Az Ukrajnában kidolgozás alatt lévő nyelvpolitikai koncepció jelenlegi változata csupán az államnyelv mindenáron történő megerősítését célozza, s nem foglalkozik kellő súllyal a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak megőrzésével, fejlesztésével. A Választmány ezért a jelenlegi formájában nem támogatja a koncepciót.

Továbbra sem tekinthetők megoldottnak az oktatási központok jövőbeni működésével kapcsolatos kérdések, elsősorban az anyanyelvű érettségizés biztosításának lehetősége. A Választmány felhívja az érintettek figyelmét, hogy a magyar iskolák végzőseinek ukrán nyelven történő tesztelése a magyar oktatási rendszer erodálódásához vezet, s durván sérti a kisebbségekre vonatkozó ukrajnai és nemzetközi jogszabályokat egyaránt.

A 2007-es esztendőben az igényelt magyar igazolványok túlnyomó részének lejár a hatályossága. Ezért az illetékeseknek mihamarabb meg kell hozniuk azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik az igazolványok gyors, zökkenőmentes meghosszabbítását a kárpátaljai magyarok számára.

A Választmány aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az idei oktatási-nevelési támogatás kifizetése nem történt meg. Egyben szorgalmazza, hogy a megfelelő magyarországi szervek tegyenek lépéseket a támogatás mihamarabbi folyósítására.

Ugyancsak 2007-től válik esedékessé Magyarországnak a schengeni rendszerhez történő csatlakozása. Mind a mai napig nem született azonban megoldás arra, hogy a kárpátaljai magyaroknak az anyaországgal való kapcsolattartása a jövőben akadálytalan legyen. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalásokat a kishatárforgalom fenntartása és kibővítése érdekében. A Választmány felhívja az illetékesek figyelmét a probléma mihamarabbi megoldásának fontosságára.

Szövetségünk álláspontja szerint a Szülőföld Alap 2006-os évi forrásainak elosztása aránytalan, s nem felel meg a kárpátaljai magyarság érdekeinek. A KMKSZ Választmánya reményét fejezi ki, hogy a Szülőföld Alap átalakítását követően olyan struktúra jön létre, amely lehetővé teszi a források arányos, a kárpátaljai magyarság érdekeinek megfelelő elosztását.