Logisztikai központ Beregdédán

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

2006. december 29., 09:00 , 311. szám
Bakancsos László, a KMKSZ frakcióvezetőjének felszólalása

December 21-én került sor az ötödik összehívású Beregszászi Járási Tanács harmadik ülésszakának harmadik ülésére, melyen 60 képviselő vett részt a 90 fős testületből. A tanácsülés napirendjén számos fontos, döntésre váró kérdés szerepelt.

Első napirendi pontként a képviselők ismételten megvitatták a Guton, a volt katonai objektum területén tervezett tüdőgondozó létesítését. Vaszil Szkrip, a megyei tüdőgondozó főigazgatója ismertette azokat az adatokat, amelyek a tüdőbetegek számának rohamos növekedését mutatják a járásban; emiatt is és a meglévő tüdőgondozó központ lerobbant állapota miatt is szükség van egy új kórház létesítésére - hangsúlyozta. A testület azonban nem adta beleegyezését tüdőgondozó létesítésére Guton.

A képviselők döntöttek a 2006. évi járási költségvetés módosításáról, többek között a központi költségvetésből a sokgyermekes családoknak, a rokkant gyermekeknek és a nélkülöző családoknak nyújtandó segélyek kifizetésére pótlólagos szubvencióként kiutalt 725 400 hrivnyával növelték a járási költségvetés bevételi és kiadási részét. Ugyancsak jóváhagyták a járás 2007. évi gazdasági és szociális fejlesztési programját. Változtatásokat eszközöltek továbbá a 2003-2008. évekre szóló futball-fejlesztési programban, melyek értelmében a járásnak és a városnak biztosítania kell egy futballcsapat indulását a megyei labdarúgó-bajnokságban. Képviselői javaslatra a módosításba belefoglalták, hogy elsődleges joga az indulásra és a finanszírozásra a járási bajnokcsapatnak van.

A járási tanács tagjai jóváhagyták a beregdédai községi tanács döntését egy ipari park és logisztikai központ létrehozásáról az Interreg IIIA magyar-szlovák- ukrán jószomszédsági program keretében. Csizmár Béla, a járási tanács elnöke fontosnak nevezte egy ilyen kecsegtető program megvalósítását a határ közvetlen közelében, hiszen amellett, hogy 600 ember juthat munkalehetőséghez, pályázati úton európai pénzek is bevonhatók a kétoldalú ukrán-magyar projektbe (a határ másik oldalán, Beregdaróc határában szintén ipari park és logisztikai központ létesül). Ehhez kapcsolódó információ, hogy az V. európai közlekedési folyosó nyomvonala Beregdéda határában fogja átlépni a magyar-ukrán határt. A leendő határátkelő megnyílása és a közlekedési folyosó kiépülése még inkább megnöveli majd a létesítmény jelentőségét, esélyt adva a régió fejlődésére.

Utolsó napirendi pontként a képviselőknek arról kellett volna dönteniük, megadják-e az engedélyt a SZAAB Kft.-nek egy nagybaktai termálvízforrás geológiai vizsgálatára. A képviselők azonban elnapolták a kérdés megvitatását, mivel véleményük szerint először a helyi községi tanácsnak kell döntenie az engedély megadásáról, a kérdést pedig nem a gazdasági, hanem a környezetvédelmi bizottságnak kell előkészíteni, továbbá meg kell hallgatni a Kft. elképzeléseit.

Az ülés végén Csizmár Béla elnök áldott karácsonyi ünnepeket kívánt a képviselőknek, akik idén még egyszer ülésezni fognak, amikor is a jövő évi költségvetés jóváhagyásáról döntenek.

Baráth József