Átadták a Zrínyi Ilona-ösztöndíjat

2007. május 4., 10:00 , 329. szám

Immár negyedik alkalommal került sor a Hármashalom Alapítvány által meghirdetett Zrínyi Ilona- ösztöndíj átadására.

A jelképes és valóságos falakat építik újra azok a pedagógusok, akik a szórványvidék településein teremtenek magyar óvodákat, iskolákat, sziszifuszi erőfeszítéssel fogják össze a tanulni vágyókat, őrzik a magyar szót, ápolják hagyományainkat. Ezt az áldozatos tevékenységet ismerte fel a Hármashalom Alapítvány, amikor meghirdette a Fogadj örökbe egy magyar tanárt program Zrínyi Ilona-ösztöndíját. Az ösztöndíj célja azon (elsősorban fiatal) pedagógusok támogatása, akik a kárpátaljai szórványvidéken - legtöbben a Felső-Tisza-vidéken - tanítanak. A kuratórium tagjai az elbírálási szempontrendszert a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség munkatársaival közösen dolgozták ki az alábbiak figyelembe vételével: az adott település lakosságának száma; a magyarok részaránya az adott településen; Beregszász s az adott település közötti távolság; a pedagógus életkora, illetve a pályán eltöltött évek száma.

A 2006 szeptemberében meghirdetett pályázatra több mint 170 pedagógus jelentkezett, s 2006 decemberében Beregszászon 76 pedagógus már át is vehette az ösztöndíj első felét (20 000 forintot). Az eltelt időszakban újabb adományok érkeztek az Alapítványhoz, így további 11 pályázó részesülhetett támogatásban, 87 főre növelve az ösztöndíjasok számát. Az adományozók érdeklődését bizonyítja, hogy a 2005/2006-os tanévben összesen csupán 56 pedagógus nyerte el a támogatást.

A tavalyi tanévtől eltérően idén nemcsak a pályakezdő pedagógusok részesültek az ösztöndíjban, hanem olyanok is, akik hosszú évek óta ápolják a végeken a magyar szót, a magyar kultúrát.

Amint azt Simon Attilától, a Hármashalom Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk, a támogatási összeg magánszemélyek felajánlásából, a Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a Rákóczi Szövetség segítségével gyűlt össze.

A Zrínyi Ilona-ösztöndíj második felének átadására 2007. április 28-án került sor - a tanárok igényeinek figyelembevételével - három helyszínen: Beregszászon, Huszton és Kőrösmezőn.

Mindhárom helyszínen mód nyílt egy-egy rövid szakmai megbeszélésre, a magyar iskola megtekintésére. A Hármashalom Alapítvány a jövőben a délvidéki szórványra is szeretné kiterjeszteni ösztöndíjprogramját, valamint testvériskolai kapcsolatok létrehozásával is kíván foglalkozni. A kuratórium tagjai a beszélgetések során meggyőződhettek arról, hogy a támogatott pedagógusok számára a kapott összegnél is nagyobb jelentőséggel bír a számontartás, az odafigyelés, munkájuk elismerése.

Az adományozók néhány napot Kárpátalján töltenek, a kőrösmezői tanárok kalauzolásával ismerkednek a Felső-Tisza-vidék természeti szépségeivel, magyar vonatkozású emlékhelyeivel.

pm