Kész Margit: Gyógyító hagyomány Kárpátalján

2007. május 4., 10:00 , 329. szám

Az Úgy ne ártson néked... (Népi gyógyászat Nevetlenfaluban, Batáron, Akliban, Aklihegyen és Újakliban) alcímet viselő kötet nemrég jelent meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gondozásában, s szellemiségét jól tükrözi a szerző által választott mottó: "Szerény munkámban fejet hajtok azok előtt, akik évszázadok óta hordozói, őrzői és továbbadói a csodálatos népi örökségnek: a hagyományos népi gyógyászatnak."

A munka különös értékét mindenekelőtt a szerző által folytatott adatfeltárás és -rögzítés adja, hiszen a rohamosan modernizálódó ugocsai falusi közösségek átalakulóban, azaz gyakorlatilag kihalóban lévő tradicionális kultúrájának páratlanul értékes és érdekes rétegét segített feltárni és megörökíteni.

Figyelemre méltó, hogy a vizsgált települések "vallási és etnikai kevertsége lehetőséget biztosított ... a vallási és etnikai perifériák találkozásánál tapasztalható egyezések és különbségek, a gyakorlati tudásanyag átadásának és átvevésének folyamatában történő vizsgálatára is".

Feltétlenül szólnunk kell a szerzőnek arról a törekvéséről, hogy az adatközlés mellett érzékeltesse "az egyszerű kárpátaljai falusi ember sorsát is: az őseitől átvett tudás tiszteletét és továbbvitele iránti elkötelezettségét; a hivatalos orvost évszázadokig nélkülöző nyomorúságában is jellemző találékonyságát; gyermeke, hozzátartozója, állata iránti örökös rebegést; élőhelyének földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a szomszédos etnikumoktól való tanulási vágyát".

A könyv használatát megkönnyíti a kötetet kiegészítő tárgymutató, a tájszavak és kifejezések jegyzéke, valamint a gyógynövényhatározó.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával megjelent kiadványt a szerző felvételei, s Kész Barnabás illusztrációi teszik még tartalmasabbá.

hk