Orosz Ildikó: A 15 éves KMPSZ-t nem hívták meg

2007. június 22., 10:00 , 336. szám

Furcsa, amikor egy állítólag a vélemények egyeztetésére nyitott fórumra pont azt a szervezetet nem hívják meg, amelynek pedig a legrégebben, immár 15 éve van véleménye a kárpátaljai magyar oktatásügyről, amit azóta is következetesen képvisel - ez volt az első reakciója dr. Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökének, amikor arra kértük, reagáljon az UMDSZ szombati oktatásügyi tanácskozásán elhangzottakra, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Egyeztető Tanács (KMOET) létrehozására.

- Önöket nem hívták meg a tanácskozásra?

- Miután a pedagógusokat az iskolák vezetői, más oktatásügyi dolgozók jó előre "tájékoztatták" a készülő tanácskozásról, mi is óhatatlanul tudomást szereztünk az eseményről. Számos kolléga aziránt érdeklődött nálunk, hogy milyen kérdésekben egyeztetünk majd a tanácskozás egyik szervezőjeként. Mi azonban sajnos meghívót sem kaptunk erre az eseményre.

- Hiányolták a meghívót?

- Amennyiben ez a fórum az UMDSZ által korábban létrehozott pedagógusszervezetek összefogására született, úgy természetes, hogy arra nekünk nem küldtek meghívót. Egyébként ennek ellenére is előrelépésnek tekinthető az esemény, hiszen 2002 óta az UMDSZ több szervezetet is létrehozott, amelyek állítólag a magyar oktatás problémáival foglalkoznak, de ez idáig csak annyit tettek, hogy átvették az általunk sok évvel ezelőtt megfogalmazott programokat. Egész rendszerük esetlegességét jelzi például a Kárpátaljai Magyar Iskolaigazgatók Fórumának helyzete, amelyet be sem jegyeztek hivatalosan. Komoly előrelépésnek tekintjük meghirdetett programegyeztetési szándékukat azért is, mert az elmúlt évek során soha, egyetlen önálló lépést nem tettek a kárpátaljai magyar iskolaügyet érintő kérdésekben - legalábbis ennek nincsenek konkrét nyomai és eredményei. Egyetlen fegyvertényük a Magyarországról jövő támogatások szétosztásának megkaparintása lehet, de még ennek mechanizmusát is a KMPSZ dolgozta ki annak idején.

- Mégis, mi a hozzáállásuk a KMOET megalakításához?

- Amennyiben a szervezet általános egyeztető fórummá kíván válni a későbbiekben, úgy - Zilahi Lászlónak, a magyar Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya főigazgató-helyettesének szavaival élve - a KMOET máris egy duplikátum, azaz egy már létező fórum megkettőzése. 1998 óta működik ugyanis a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Főosztálya mellett a kárpátaljai magyar iskolák ügyében tevékenykedő úgynevezett koordinációs tanács, amely a megyei oktatásügy hivatalos tanácsadó testülete. Ezt a szervezetet egyébként a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezésére hozták létre, s abban képviseltetheti magát minden kárpátaljai magyar oktatással foglalkozó civil szervezet. Jelen van például az UMDSZ tagszervezete, a MÉKK delegáltja is. Az oktatásügyi egyeztetőfórumot tehát már évekkel korábban kitalálták, s azóta is működik. Ezen a fórumon minden fontos kérdést meg lehetett és meg lehet vitatni ma is, amennyiben van rá szándék, s azt kezdeményezi valamelyik szervezet, ráadásul a civilek mellett képviseltetik magukat a testületben a tanügyi vezetők is.

- Mi van, ha az UMDSZ civil szervezetként képzelte el az egyeztető fórumot?

- Amennyiben egy új civil szervezet jött létre az elmúlt hétvégén, úgy megállapíthatjuk, hogy a kezdeményezés eleve nem politikamentes, már induláskor sem törekedtek arra, hogy politikailag semleges egyeztetőfórumot hozzanak létre.

pszv