A pozsonyi kormány fenyegeti az Új Szót

2007. július 6., 10:00 , 338. szám

Szlovákiában a kulturális minisztérium figyelmeztette az Új Szót, mivel az újság a helységneveket magyarul közölte. Szomszédainknál törvényben védik az államnyelvet, mely értelmében a nyilvános érintkezésben a hivatalos helységnevek használandók, ám jogi szakértők szerint a települési önkormányzatokról szóló törvény csak a hivatali érintkezésben írja elő a szlovák nevek használatát, így ez a sajtóban megjelenő tájékoztatásra nem vonatkozik.

Egy másik törvény nyomán viszont megengedett, hogy nem szlovák nyelvű helynévtáblákkal jelöljék azokat a településeket, ahol valamely nemzetiség lélekszáma eléri a húsz százalékot.

Az Új Szót megjelentető Petit Press kiadóvállalat által felkért jogi szakértő véleménye szerint a települési önkormányzatokról szóló törvény a hivatali érintkezésben írja elő a települések szlovák nevének használatát. A napi sajtóban megjelenő tájékoztatás nem tartozik a hivatali érintkezés körébe, ezért az említett jogszabályban előírt kötelesség a sajtóorgánumokra nem vonatkozik. (hirtv.hu/Új Szó/Kárpátalja)