Ünnepség a Kankó-várért

2007. augusztus 31., 10:00 , 346. szám

Augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján Nagyszőlősön a járási tanács vezetői emlékfelvonulással tarkított ünnepséget szerveztek abból a célból, hogy felhívják a figyelmet a járási központnak a Fekete-hegyen magasodó szimbólumára, a Kankó-várra, melyet az idő múlása és az emberi passzivitás pusztulással fenyeget. A figyelemfelkeltés célja, hogy az emberekben tudatosítsa: az emlékmű történelmünk része, melynek megóvása mindannyiunk közös érdeke.

Az ünnepség a Nagyszőlősi Járási Tanács épülete elől induló emlékfelvonulással kezdődött. Mintha megelevenedett volna a történelmi Nagyszőlős! A felvonulók ugyanis a honfoglalás korától a reformkorig terjedő divat szerint öltöztek be. A menetoszlop élén egy a város címerét hordozó lovag haladt dobosa kíséretében, őket ferences szerzetesek követték, vállukon a kereszttel és Szűz Mária szobrával. A menetben helyet kaptak továbbá ünnepi ruhás kislányok és pajzsos-dárdás katonai alakulatok. A felvonuláson részt vettek a járási és városi vezetők is: Oleg Ljubimov, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke és Bocskai István, Nagyszőlős polgármestere. A rendezvényről természetesen nem maradhattak el a salánki íjászkör tagjai sem: a Kész Barnabás történelemtanár vezette harcosok a honfoglalás, a lovagkor és a Rákóczi-szabadságharc korának viseletében mutatkoztak be. Voltak még, akik ukrán és magyar népviseletbe öltözve, szekérrel vagy az előbb említett korok főuraiként vonultak fel, de természetesen nem maradhattak el a táncosok és bohócok sem.

A processzió a járási tanács épületétől a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola felé haladt. Útközben érintették a római katolikus, a pravoszláv, a református és a görög katolikus templomokat, ahol azok papjai egy-egy igével, rövid imával fogadták őket. Az egyre több érdeklődővel bővülő menet végcélja a Kankó-vár volt, ahol különböző érdekes programokra került sor. Ismertették a vár történetét, a salánki íjászkör tagjai pedig íjászbemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek. A kisebbeket kézművessátor várta a tiszaújhelyi Szeresd és tedd a jót kézművescsoport jóvoltából. Az érdeklődők megtekinthették, hogyan szőtték mindennapi ruházatukat egészen a múlt század elejéig a ruszin parasztasszonyok. Volt még fegyver- és ruházatbemutató, valamint sok más egyéb program.

Remélhetőleg a rendezvény felhívta a figyelmet a vár gazdag történelmi múltjára, ezáltal pedig a tényre: minden nap, melyet elmulasztanak megmentésére, megóvására, történelmünk egy kis szeletének elvesztése.

Fischer Zsolt