1956: kortársaink forradalma

Mindennapi emberekből lettek a hősök...

2007. október 26., 10:00 , 354. szám

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 51. évfordulóját méltatták Kárpátalján október 23-án. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi megemlékezésére kedden délután került sor Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagytermében.

Horkay Sámuel, a KMKSZ beregszászi alapszervezetének elnöke, az ünnepség házigazdája a teremben üdvözölhette Molnár Lászlót és Perduk Tibor Árpádot, az 1956-os kárpátaljai események résztvevőit, az 1956-os Emlékérem kitüntetettjeit. A jelenlévők néma főhajtással emlékeztek meg az elmúlt év során elhunyt Pasztellák Istvánról, aki ugyancsak az 1956-os Emlékérem kitüntetettje volt.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédét azon gondolat köré építette fel, hogy ezen a napon legfiatalabb forradalmunkra emlékezünk. Mint rámutatott, nem a régmúlt idők ködébe vesző eseményről van szó, hanem egy nagyon közeliről, amelyre sokan emlékezhetnek, s amelynek hősei köztünk élnek még.

Az emberek különbözőféleképpen ítélik meg a pesti utcákon történteket, ám azok nem válhattak még félig meseszerű emlékekké, mint ahogyan azt az 1848-49-es szabadságharc esetében tapasztalhatjuk, s bár jelentőségüket tekintve két egyenértékű eseményről beszélhetünk, tapasztalhatjuk, hogy az utóbbit ma is élő, hús-vér emberek hajtották végre - mondta a szónok.

"Úgy vélem, az embereknek sokszor azért van szükségük arra, hogy történelmük nagy eseményeit, s azok hőseit emberfeletti léptékű figuráknak gondolják el, hogy ne kelljen ugyanezeket a tetteket, kötelezettségeket saját magukra vonatkoztatni. Hiszen mi is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy valamiféle különleges erőfeszítésre, talán hősies kiállásra volna szükség, de hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az nemzetünk nagyjaira, elöljáróira tartozik, és semmiképpen sem ránk" - fejtegette Kovács Miklós. Éppen ezért, mint rámutatott, legfiatalabb forradalmunknak és nemzeti ünnepünknek van egy számunkra talán kissé nyugtalanító tanulsága: a forradalomcsinálás, a helytállás a történelemben nem kíván különleges embereket, e kötelezettség alól nem lehet kibújni. Mindennapi emberekből lettek a hősök, hangsúlyozta, akik azután talán mártírrá váltak, talán túlélőként ismét a legegyszerűbb, normális, hétköznapi emberekké.

"A nemzet azért van, mert a sorsfordulókkor volt kinek forradalmat, szabadságharcot vívni. Mi itt, Kárpátalján olyan helyzetben vagyunk, hogy gondjainkat, sérelmeinket nagyon hosszan tudnánk sorolni. Ezeket a gondokat és sérelmeket csak úgy van esélyünk kezelni és megoldani, amennyiben a magyar népet alkotó egyszerű hétköznapi emberek készek a nemzet ügyét saját személyes ügyüknek tekinteni. Nincs kibúvó, hogy erre csak különleges emberek hivatottak. Ha '56 bekövetkezhetett reménytelen helyzetben, a szovjet fegyverek árnyékában, a Nyugat soros árulása mellett, akkor nekünk itt, egy félig-meddig demokratikus országban ugyan mi ürügyünk lehet arra, hogy nem mozdulunk meg saját nemzetünk érdekeinek védelmében?" - tette fel a szónoki kérdést a KMKSZ elnöke. "Nem a körülmények, az események nagyságrendje a fontos, a lényeg a kiállás, az egyén kiállása a közösség ügyéért. Megünnepeljük tisztességgel, a többi rendes magyar emberrel együtt 1956 ötvenegyedik évfordulóját, hogy a magyar nemzet felegyenesedésének és kiállásának szelleme ne vesszen el, s ez a szellem minket is egyenesen tudjon tartani" - mondotta végezetül Kovács Miklós.

A továbbiakban a Beregszászi Magyar Gimnázium diákjai egy-egy szál rózsával köszöntötték az 1956-os események kárpátaljai résztvevőit, majd a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészei adták elő az ünnep tiszteletére összeállított irodalmi műsorukat.

Az eseményen megjelent többek között Viczián Tamás, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Juhos Lóránt, a főkonzulátus beregszászi ügyfélszolgálati irodájának konzulja, dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnöke, Sín József, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal alelnöke, Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, Balázsi József, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház igazgatója, dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet lelkésze, Bárdos István, a beregszászi római katolikus egyházközség gondnoka.

A rendezvényt a Szülőföld Alap támogatta.

pszv