További 30 millió forint a nem létező matematika tanszékre

Szülőföld Alap: döntött az Oktatási és Szakképzési Kollégium

2007. december 7., 09:00 , 360. szám

A határon túli magyarság támogatására létrehozott Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma idén másodszor döntött arról, hogy mely határon túli szervezetek és intézmények pályázatait támogatja. Hét előre meghatározott kategóriában összesen 131,9 millió forint támogatást ítéltek meg kárpátaljai pályázók számára. Megkértük az említett kollégium ülésein állandó meghívottként rendszeresen jelenlévő, ott a KMKSZ-t képviselő Barta Józsefet, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnökét, hogy olvasóinkkal ismertesse a döntés részleteit.

- A kárpátaljai magyar felsőoktatás támogatására 60 millió forint volt előirányozva, viszont az ebben a témakörben benyújtott négy pályázat közül csak kettő felelt meg a követelményeknek. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működéséhez való hozzájárulásért pályázott, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (KMOA) pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematika Tanszéke építési munkálatainak befejezésére és a jogi karon működő jogi konzultációra. Mindkét pályázónak 30-30 milliót ítélt meg a kollégium, amivel én nem értettem egyet. Ugyanis a beregszászi magyar főiskola egy, az ukrán állam által egyáltalán nem támogatott, anyagi nehézségekkel küszködő intézmény, ahol a magyar iskolák végzőseinek a döntő része tanul tovább. Míg a KMOA pályázatának célja, hogy befejezhessék az Ungvári Nemzeti Egyetem épülő új szárnyát. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy van egy megegyezés az egyetem vezetése, a KMOA és a magyar kormány között, amelynek értelmében a magyar kormányzat támogatja, hogy az ukrán állami intézmény keretében magyar matematika, majd fizika tanszék, végül pedig magyar nyelven működő kar nyíljon. Viszont nem tudom, hogy a megegyezésen túl létezik-e egyáltalán jogi szerződés az ukrán kormány vagy az egyetem, illetve a magyar kormányzat valamelyik szintje között, amely garantálná, hogy a jelentős részben a magyar állam által támogatott átalakítás befejezése után ott valóban lesz magyar nyelvű képzés. Amennyiben van ilyen jogi garancia, akkor nem értem, miért nem tették ezt a sajtóban idáig közzé, ha viszont nincs, akkor felelősen nem lehetne ekkora összegeket költeni egy ma még nem létező tanszékre. Adja Isten, hogy végül létrejöjjön és működjön, mert ennek mindnyájan örülnénk.

A magyar nyelvű szakképzés témakörében öt pályázatot támogatott a kollégium. A mi elképzelésünkkel összhangban minden egyházi fenntartású líceum kapott kisebb-nagyobb támogatást, illetve a Beregszászi Magyar Gimnázium is. Viszont nem értettem egyet azzal, hogy a 32,6 millió forintos keretösszegnek több mint a felét az állami fenntartású Jánosi Mezőgazdasági Líceum új épületének tervezésére és építésére ítélték oda. Az UMDSZ-t képviselő Medvigy István kezdetben az odaítélhető összeg több mint háromnegyedét a jánosi líceumnak szánta volna, ebből az elképzeléséből sokat sikerült faragnunk, de még így is igazságtalannak tartom, hogy egy intézmény egymaga több támogatást kap, mint a többi hét. De ha megvalósulnának a tervek, és Makkosjánosiban felépülne egy új iskolaépület, elégedett lennék.

A felnőttoktatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági esélyteremtő továbbképzésekre elkülönített nyolcmillió forint esetében a mi elképzelésünket fogadták el kisebb változtatásokkal. 2,5 milliót kapott a beregszászi főiskola "Turisztikai szolgáltató", valamint "Egészségügyi és szociális segítő" képzésre. Ugyancsak 2,5 milliót kapott a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány "A lakosság jogi képzésére Kárpátalján. A magyar nyelvű munkanélküli lakosság át- és továbbképzésére." Valamint egy-egy millió forint támogatásban részesül a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása, a Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági Szervezet és a Terra Dei - Kárpátaljai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Központ.

A magyar nyelven történő pedagógus-továbbképzésre szánt 7 millió forintra csak a beregszászi főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pályázott, nekik lett odaítélve az összeg.

A magyar pedagógusszervezetek működésére szánt keretből a KAMOT és a KMPSZ részesült. A magyar nyelvű szak- és tankönyvkiadásra és oktatási segédanyagokra pályázók közül a Rákóczi-főiskola, az Intermix Kiadó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Munkácsi Szent István Líceum kap támogatást.

A számunkra legfájóbb és szerintem legigazságtalanabb döntése a kollégiumnak az volt, hogy idén másodszor is a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány kapta a magyar tannyelvű általános és középiskolák támogatására továbbpályáztatható összeget, most 13 100 000 forintot. A mi javaslatunkban, de még a minisztérium javaslatában is az szerepelt, hogy most a lebonyolítás jogát kapja meg a KMPSZ, amely komoly múlttal és nagyszerű hálózattal rendelkező szervezet, amelyik minden magyar iskolában és óvodában jelen van. Hisz az eddigi programjai során mindig szakszerűen és nyilvánosan elszámolt a neki nyújtott támogatásokkal, van hitele, ellentétben a nem túl rég működő nyertes alapítvánnyal, amelynek nyilvános elszámolásával vannak problémák. Ráadásul az előző pályázati körben is ők voltak a lebonyolító szervezet. Sajnos ebben az esetben sem szakmai szempontok érvényesültek.

Badó Zsolt